Hopp til innhold

Ranelva forurenset av gruvedrift

Staten har brukt 30 millioner kroner på å bli kvitt den dødelige lakseparasitten Gyrodactilus Salaris i Ranelva. Nå trues den igjen av store mengder boreslam fra Rana Gruber AS.

I 2009 ble Ranelva friskmeldt etter at staten har brukt 30 millioner kroner på å bli kvitt den dødelige lakseparasitten Gyrodactilus Salaris. Men nå ødelegges elva og gyteplassene i elva av store mengder slam som renner ut fra gruvedrifta til Rana Gruber.

Slamdumping i Ranaelva

Gunnar Moe, direktør Rana Gruber

– Dette skal aldri skje igjen, så enkelt er det, sier Gunnar Moe i Rana Gruber AS

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Nord for Mo i Rana kommer det ut store mengder med boreslam og annet finstoff som legger seg på elvebunnen.

–Det skyldes en hendelse inni gruva. Under tømming av et slambasseng kom det veldig mye vann inn i et område med mange tusen tonn med slam. I slammet er det mange fine partikler, og disse partiklene ble ført med vannet ut i elva, forteller administrerende direktør i Rana Gruber AS Gunnar Moe.

En vegg av slam

Bernt Johan Kibsgaard, frilandsdykker

–Vi ser ingenting, forteller Bernt Johan Kibsgaard.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

De siste årene har dykkere forsøkt å undersøke gyteforholdene for laks og ørret i Ranelva, men er nå nødt til å gi opp. Sikten er på kun noen centimeter, og det skyldes en vegg av slam i elva.

– Vi ser ingenting, så det er umulig å gjennomføre. Sikten er helt elendig, forteller frilandsdykker Bernt Johan Kibsgaard.

Fatale konsekvenser

Harald Sørby, seksjonssjef Klif

– Vi vil være veldig strenge med Rana Gruber, og er i dialog med dem nå forteller Harald Sørby.

Foto: Klif

I et bekymringsbrev Direktoratet for Naturforvaltning har skrevet til Klima og Forurensingsdirektoratet står det at tilslammingen i elva har en meget negativ, om ikke dødelig, effekt for bunnfauna og rognoverlevelse hos fisk.

– Med stor nedslamming så vil mulighetene for dyre og planteliv være meget begrenset, forteller Harald Sørbye i Klima og forurensingsdirektoratet.

Situasjonen er beskrevet som ytterst foruroligende.

– Man kan risikere at alt som har blitt lagt ned av penger og arbeid for å få reetablert laksebestanden kanskje er helt bortkastet. Hvis ikke dette blir stoppet så er det helt katastrofe, sier Roald Setså i Rana Laksefiskeforening.

Roald Setså, Rana Laksefiskeforening

Roald Setså er opprørt og skuffet over ulykken som igjen har rammet Ranelva.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Mulig bygging av renseanlegg

Etter planen skulle laksen allerede ha tatt i bruk flere mil av elva opp mot utslippsområdet til gyting. Det virker i dag håpløst, og Gunnar Moe er fortvilet.

– En slik hendelse kan vi ikke leve med, og vi godtar ikke at dette skjer igjen. Hvis det er mulig, så kan det skje at vi må bygge et renseanlegg som ville koste oss dyrt, sier Moe til NRK.

Han understreket at Rana Gruber AS skal gjøre alt de kan for å ordne opp i problemet.