– En historisk dag for Nord-Norge

De fire samarbeidspartiene på borgerlig side er enige om å beholde Nordland og slå sammen Troms og Finnmark. Men det nye regionkartet blir kastet dersom Ap vinner valget.

fylkesrådene

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland kaller dagen i dag historisk og er fornøyd med at Nordland består som eget fylke.

– Det er svært greit å få en avklaring. Vi har hele tiden vært klar på at Nordland er en naturlig region, på lik linje med Møre og Romsdal og Rogaland. Nå kan vi starte jobben med å rigge den nye regionen, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland.

Det vikigste i regionreformen er at man tør å flytte makt og myndighet ut fra departementenen og direktoratenetil fylker og kommuner, mener han.

Tomas Norvoll

FORNØYD: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er fornøyd med at Nordland består som eget fylke.

Foto: Benjamin Fredriksen

Den diskusjonen blir det viktige framover. Vi har vært veldig opptatt av at Nordland er et naturlig nytt fylke. Det som sies er de to nye store fylkene skal være like store i folketall. Da må fylkesgrensen går den går i dag.

Stortinget skal fatte den endelige beslutningen 8. juni.

I dag ble det klart at Nord-Norge deles i to regioner. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som egen region. Det bekrefter nå leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge Njåstad, til NRK.

Ap og Sp: Vil bli reversert etter valget

Sandra Borch

Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver, sier Sandra Borch.

Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen mener forslaget om å slå sammen Troms og Finnmark er virkelighetsfjernt og udemokratisk.

– Det er riktig. Dette regionkartet blir ikke realisert dersom vi vinner valget. Befolkningen i Finnmark har sagt klart nei til denne løsningen, og det er svært arrogant av høyrepartiene å tro at en håndfull menn på bakrommet vet bedre enn de som bor i Finnmark. Dette er sentralisering for sentraliseringens skyld, sier hun, sier Pedersen til NTB.

Dersom Senterpartiet kommer i regjering og får makt vil ikke sammenslåingen av Tromsog finnmark bli noe av, det lover fylkestingsrepresentatn Sandra Borch (Sp) i Troms.

– Man går inn med tvang, det er ikke en bra forutsetning for å få til et videre samarbeid. Dette er en uferdig reform uten innhold. Vi aner ikke hvilke oppgaver denne regionen skal ha videre, sier hun til NRK.

Hun avviser at dette et strategisk grep i et valgår.

Sp har hele tiden vært tydelig på at vi ikke ønsker tvangssammenslåing verken av kommuner eller regioner. Det er også et svakt beslutningsgrunnlag bak dette vedtaket. Vi ser at en rekke representanter fra Arbeiderpartiet i Finnmark er motstandere av det som når skjer, sier Borch.

Enighet

– Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av to regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region. Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med cirka 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Balanse

Politikerne i Nord-Norge har bedt om en politisk avklaring. Flere sterke røster har anført at avstandene i en samlet nordnorsk region blir for store.

– Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sier Høyres Ingjerd Schou.

Venstres André N. Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.

KrFs Geir Toskedal mener også utenrikspolitiske hensyn taler for at Troms og Finnmark slås sammen.

– De utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland, sier han.

Senere innstilling

Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.

Det var nettstedet High North News som først omtalte avtalen onsdag. Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil for øvrig ikke få konsekvenser for Finnmarksloven som gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser eller tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Njåstad om to regioner i nord