– En desperat handling fra fylkesrådet i Nordland

Ordføreren i Harstad mener det er helt utenkelig å flytte fylkesgrensa nordover. – Alt peker mot Troms, sier hun.

Marianne Bremnes

Ordfører Marianne Bremnes (Ap) mener Nordland selv er med på å skape et dårlig samarbeidsklima i nord med sitt forslag.

Foto: Øivind Arvola / Harstad Kommune

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), holdt på å sette kaffen i halsen da han leste om forslaget fra fylkesrådet i Troms, som ønsker å overta en rekke nordlandskommuner.

I dag kom Norvoll og fylkesrådet i Nordland med sitt motforslag. De foreslår å heller flytte grensen nordover, slik at hele Midtre Hålogaland blir en del av Nordland.

– En desperat handling. Det er helt utenkelig og unaturlig å flytte grensene nordover istedenfor sørover, sier ordfører Marianne Bremnes (Ap) i Harstad.

Mener noen må ha sovet i timen

På spørsmål om hvorfor hun mener en rekke nordlandskommuner ned til Tysfjord heller bør overføres til Troms, sier Harstad-ordføreren at dette er kommuner som har mye til felles.

– Vi har en sykehusstruktur og universitetsstruktur i regionen som peker mot Tromsø. Hålogalandsbrua gir kortere avstander innad, og også kortere vei til Tromsø.

Hun peker samtidig på at avstanden er kortere fra Narvik til Tromsø enn til Bodø.

– Dette er noe vi har jobbet med og påpekt over mange år, og sagt høyt. Så her må det være noen som må ha sovet i timen.

Vi mener det er en naturlig utvikling, når man først skal begynne å gjøre en regionreform.

Marianne Bremnes / Ordfører i Harstad

– Fylkesgrensa er i dag til plunder og heft for oss. Den går midt i vår region, som vi anser som en felles region.

Trenger svar

Rune Edvardsen i Narvik (Ap)

Ordfører Rune Edvardsen i Narvik studerer kartet, og ser både positive og negative sider ved begge forslagene.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ordfører Rune Edvardsen i Narvik, også han i Ap, ser både positive og negative sider ved begge forsalg. Til syvende og sist vil han støtte det forslaget som slår best ut for Narvik.

– Per i dag vet jeg ikke hva som er mest gunstig for oss, vi trenger mer klarhet i svarene. Så må det også sies at samfunnet fungerer ganske greit slik fylkesgrensa går i dag. Det er ikke sikkert at grensa må flyttes på.

Han forstår at forslaget til Troms kan virke naturlig sett fra ordføreren i Harstad sin side, men mener det kan virke like naturlig å gå andre veien.

– Det er også viktig å bemerke at kommunene, de som faktisk blir berørt av dette, bør bli hørt og få lov til å si sitt om saken.

Betent

Fra før er det kjent at Finnmark, som nylig sa nei til sammenslåing med Troms, har foreslått å overta deler av Nord-Troms. Det betyr at slaget om Nord-Norge er i gang og at samarbeidsklimaet er alt annet enn godt.

– Dette er nok såpass betent at det er Stortinget som må ta stilling til spørsmålet til slutt, sier Marianne Bremnes.

Rune Edvardsen er hakket mer positiv.

– Som vanlig når lokaliseringsdebatter pågår, blir det høy temperatur. Det er naturlig. Jeg håper man til slutt klarer å bli enig, og at dette ikke stikker så dypt.