– Dropp OL og sats på folkehelsa

Folkehelsa er mye viktigere enn at Norge skal arrangere OL, sier nasjonalt råd for fysisk helse.

Petter Northug

PETTER NORTHUG GYVER PÅ: Men nasjonalt råd for fysisk helse mener vi må bruke mer penger på folkehelsa, enn på arrangement som OL.

Foto: ITSUO INOUYE / AP

Mens Norges Idrettsforbund drømmer om et OL i Norge i 2022, synes nasjonalt råd for fysisk helse at det er bortkastede penger.

– Det er helt meningsløst å arrangere OL i Oslo. Bruk heller pengene på folkehelse, sier Roar Blom, medlem av nasjonalt råd for fysisk aktivitet.

Bortkastede penger

Roar Blom

Roar Blom er medlem i nasjonalt råd for fysisk aktivitet.

3. november bestemte styret i Norges idrettsforbund seg for å gå videre med prosessen om en eventuell norsk søknad til OL i 2022.

Men dette er bortkastet bruk av penger, sier Blom. – Det virker meningsløst når vi setter det opp mot behovet for å få opp det fysiske aktivitetsnivået hos befolkningen. Det er en feilprioritering å bruke milliarder på et OL før vi får folk i aktivitet, sier Blom til NRK.no.

Sitter i sofaen og heier

Om Roar Blom i nasjonalt råd for fysisk aktivitet får det som han vil, blir det ikke heiing på norske utøvere i Norge under OL i 2022. Mens norske idrettsutøvere markerer seg i toppen i internasjonal toppidrett, markerer Norge seg i bunnen i Europa når det gjelder fysisk aktivitet i befolkningen.

– Det blir et paradoks at vi fortsatt skal støtte prestasjonsutvikling og bygge store, dyre spesialanlegg før vi kommer oss opp fra den bunnposisjonen vi er i når det gjelder fysisk aktivitet, sier Blom.

Blom peker på store helseutfordringer som fedme og diabetes type to, og han mener det er her milliardene bør settes inn. – Det har med folkehelse å gjøre, og det har enorm utvikling på mye av den "uhelsen" vi nå ser.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Fleskemage

FLESKEMAGE: Den hadde vi unngått, om vi bare hadde trent?

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen / NRK

Blom viser til at Norge har hatt størst økning i antall overvektige voksne i Europa de siste ti årene.

Delte meninger

Einar Botnmark, styreleder i Nordland idrettskrets, sier det er delte meninger om saken.

– På den ene siden er vi for at man arrangerer OL med jevne mellomrom, og vi synes at det skjer en fantastisk rekruttering i forbindelse med slike arrangement, som er med på å få idretten fram.

Vil minske spillemidlene

Men Botnmark ser også at det blir kostnadskrevende, og at det kanskje vil gå på bekostning av anleggsutbygging til breddeidretten.

– Det vil jo bli stilt samme krav til et OL i Oslo, at det skal brukes 23 % av spillemidlene. Det er jo faktisk et helt års spillemidler som blir borte, og bare nå har vi et etterslep som gjør at det tar fem år fra vi søker om midler i Nordland, til et idrettsanlegg er oppe og går.

Dersom det blir ytterligere kø på spillemidlene, ser Botnmark poenget med at det vil gå ut over folkehelsa.

Nordland idrettskrets ønsker ikke at det skal søkes om norsk OL i 2022. – Det blir vanskelig å få en statsgaranti i 2013, siden det er valgår, hvem skal støtte Oslo når man sa nei til Tromsø? spør Botnmark.

Idrett + helse = sant

Botnmark er også interessert i å få folk i aktivitet, og viser til et nytt prosjekt der folk kan få et lavterskel treningstilbud gjennom sine idrettslag.

– Men skal vi gjøre noe med folkehelsa, må vi begynne i barnehager, SFO, og skolene, for å få dem fysisk aktive.

Det er ofte de ungene som ble tvunget ut på tur, som vi møter i fjellet senere når de er voksne, sier Einar Botnmark.

Gutt på tur

TIDLIG KRØKES: Og når man er på tur, er det godt å ta en liten pause av og til.

Foto: Astrid Roer/NRK.no/Torget