– Dramatisk forverring av vinterutrustning for norske og nordiske kjøretøy

Mens de østeuropeiske vogntogene har blitt flinkere til å sko seg, hadde de norske og nordiske sjåførene motsatt utvikling ved utgangen av 2015, ifølge Statens vegvesen.

Kontroll Kivolompolo

En kontrollør fra Statens vegvesen har stanset en transport av farlig gods inn til Norge. Sjåføren hadde i dette tilfellet alt i orden.

Foto: Statens vegvesen

Seksjonssjef Statens vegvesen Jørn Simonsen

Seksjonssjef Jørn Simonsen hos Statens vegvesen.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

Statens vegvesens kontroller i siste kvartal av 2015 viser en positiv utvikling hos østeuropeiske kjøretøy, som blir stadig flinkere til å sko seg etter forholdene i Nord-Norge vinterstid.

På den andre siden har kontrollørene registrert en ikke ubetydelig tilbakegang hos de norske og nordiske sjåførene, forteller seksjonsleder Jørn Simonsen hos Statens vegvesen Region nord.

– Norske og nordiske vogntog har gjennom årene stort sett vært veldig flinke når det gjelder vinterutrustning – dekk og kjettinger. At de har hatt en såpass tilbakegang ved at vi har måttet reagere overfor adskillig flere av dem sammenlignet med tidligere, var uventet, sier Simonsen til NRK.

Grensekontroll - dekk på norsk henger som ble avskiltet

Grensekontroll – dekk på norsk henger som ble avskiltet.

Foto: Statens vegvesen

– Dramatisk

I siste kvartal av 2014 fikk syv prosent av de kontrollerte norske motorvognene reaksjoner i form av gebyr, kjøreforbud og/eller anmeldelser. I fjor hadde tallet økt til 12 prosent. For hengere økte det samme tallet fra 6 til 12 prosent.

Spesiell kjetting

Spesiell kjetting.

Foto: Statens vegvesen

For nordiske økte tallet fra 9 til 12 prosent for motorvogner, og 10 til 14 prosent for hengere. Mens reaksjoner mot østeuropeiske motorvogner sank fra 12 til 8 prosent, og 27 til 18 prosent for tilhengere.

Jørn Simonsen mener dette viser en dramatisk forverring av vinterutrustningen for både norske og nordiske kjøretøy, en trend vegvesenet har sett over tid, og som nå gir seg utslag i tallene.

– Vi har tre-fire vintermåneder igjen i Nord-Norge, og på samme måte som vi skal følge opp at de utenlandske fortsatt har utstyret sitt i orden, vil vi også fokusere på at de norske og nordiske får ting litt mer på plass enn de hadde ved utgangen av 2015, sier Simonsen.

Det er også verdt å merke seg at Statens vegvesen har økt bemanningen fra 22 til 30 tungbilkontrollører, noe som har resultert i langt flere kontroller enn tidligere.

Tror ikke utrustninga har blitt verre

Fylkesleder i NLF Nordland Einar Endresen

Fylkesleder i NLF Nordland, Einar Endresen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Leder Einar Endresen for Norsk Lastebileierforbunds avdeling i Nordland medgir at også norske vogntogsjåfører fra tid til annen blir stoppet i kontroller uten å ha alt i orden, men mener vegvesenet svartmaler situasjonen mer enn nødvendig.

– Det forekommer selvfølgelig feil hos oss også, men ikke i den grad som de vil ha det til. Jeg tror den norske utrustninga jevnt over er bra.

Han synes det er synd at norske lastebileiere blir nevnt i samme åndedrag som de øvrige nordiske.

– Det er dumt, personlig føler jeg meg ikke hverken dansk eller finsk. Slik tallene ofte presenteres, gis de norske sjåførene et ufortjent dårlig rykte, mener Endresen.