– Å endre kvotene kan bli dødsdom for kystfiskerne

Storfiskere mener at kystflåten må slutte å fiske så mye torsk om vinteren, og heller fordele kvoten over året. – Kan være en dødsdom for de minste båtene, tror banksjef.

Torsk for torsk med Kyrre Brun

DØDSSTØT: Kystfiskere som Kyrre Brun, som ble kjent for norske TV-seere i tv-programmet Skreifiske – torsk for torsk, vil få en vanskeligere framtid dersom trålrederne får det som de vil.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

To av Norges største aktører på torskefiske mener at vi må slutte å fiske så mye torsk om vinteren, og heller fordele kvoten utover året.

Stabil tilgang på råstoff gir bedre pris på sikt, mener administrerende direktør Ola Helge Holmøy i rederiet Prestfjord.

Administrerende direktør Ola Helge Holmøy i rederiet Prestfjord

Administrerende direktør Ola Helge Holmøy i rederiet Prestfjord.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Olav Holst-Dyrnes

Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Havfisk ASA.

Foto: John Inge Johansen
– Vi er nødt å innse at vi må fiske litt mindre om vinteren, og fordele fisket mer utover året. Vi har også en fiskeindustri å ta ansvar for. Også fiskerne er avhengig av at det finnes en fiskeindustri å losse fangsten til. Skal den overleve i framtida, må dette til, sier direktør Ola Helge Holme i rederiet Prestfjord.

Han mener norske fiskere må være flinkere til å fordele fangsten over hele året for å få større stabilitet i leveransene til markedet. Han får støtte fra administrerende direktør Olav Holst Dyrnes i Havfisk AS. Han sier at 80 prosent av den norske torskekvoten er tatt opp allerede i mai.

– Stabilitet i fiskeriet kan være med å øke verdien. Det er problematisk at vi får 10–12 kroner kiloen for tosken, mens laksenæringen får 50 kroner kiloen. Jeg tror at mye av nøkkelen til det ligger i at laksenæringen tilbyr en stabilitet til de store kundene i Europa, mens vi i torskenæringen ikke klarer å tilby samme stabiliteten.

– Et dødsstøt

Banksjef Jan Arne Bardo har god kjennskap til fiskeindustrien. Han tror en ordning med fordeling av kvotene over hele året vil være et dødsstøt for den minste kystflåten.

– Den minste flåten, det vil si under 60 fot, vil med en slik ordning dø. De er avhengig av å hente opp torsken mens den befinner seg langs kysten om vinteren. Det blir for dyrt for dem å reise til Finnmark, sier Bardo.

Direktøren i Havfisk AS tror at flåten kan regulere dette selv.

– Det må bli opp til kystflåten å selv å finne ut hvordan de skal organisere det. Jeg mener alle har godt av at vi får en jevnere fiske over året. Jeg tror vi får en høyere pris for fisken, og det kommer alle til gode, sier administrerende direktør Olav Holst Dyrnes i Havfisk AS.