– Disse vindmøllene vil være blasfemi

I går viste naturfotograf Arne Nævra fram Helgelandskysten i all sin prakt i beste sendetid på NRK. At det er planlagt 75 gigantturbiner i det samme området kaller han blasfemi.

Naturfotograf Arne Nævra - Sleneset vindkraftverk

ROPER VARSKU: Naturfotograf Arne Nævra mener det planlagte vindkraftverket på Sleneset i Nordland vil være en katastrofe for Helgelandskysten.

Foto: Nord-Norsk Vindkraft - Scanpix/Håkon Mosvold Larsen

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo i dag for andre gang Nord-Norsk vindkrafts søknad om å bygge 75 gigant-vindturbiner i Norges største hubro-koloni på Sleneset i Lurøy kommune i Nordland, skriver Rana Blad.

Men det betyr ikke at slaget er tapt. I Nordland er det sterk politisk vilje for at prosjektet skal gjennomføres.

Drømmen om arbeidsplasser og penger i kassa i den lille kommunen på Helgelandskysten er fristende for mange.

Men naturfotograf Arne Nævra, som er aktuell med «Norske naturperler», er blant dem som er glad for at NVE har konkludert som de har gjort.

– En katastrofe

En utbygging vil være en katastrofe for hele Helgelandskysten, mener han.

– Det er veldig leit at de ikke ser at de sitter på en gullbarre. Det det vil bli mangel på i Europa er urørt natur. Jeg synes rett og slett de selger seg for billig, sier han.

– Det vil nesten være blasfemi å bygge ut en vindmøllepark i dette området. Det vil være en katastrofe.

Så ille mener Nævra utbyggingen er, at han er villig til å ty til sivil ulydighet.

– Det er sjelden jeg sier noe sånt, men dette området er jeg villig til å ofre navn og rykte for.

– Et utrolig landskap

Søndag gikk en ny episode i programserien «Norske naturperler» i beste sendetid på NRK1. Denne gangen var det Helgelandskysten som var temaet. En plass som programskaper Arne Nævra mener mangler sidestykke i Norge og som i stor grad bør forbli uberørt.

– Det er et tusenøyersrike. Jeg har vært der flere ganger, og det er et utrolig landskap. Det er spektakulære kulisser, med en fauna som er helt spesiell i europeisk sammenheng. Trekløveret med havørn, hubro og oter er gull verdt, sier Nævra.

– Jeg har reist over hele Norge. At jeg velger å fremheve Helgelandskysten forteller mye om hvordan jeg vurderer området. Jeg pleier å si til folk: «Det er greit at du vil på øyhopping i Hellas, men dra til Helgeland først», fortsetter han.

(artikkelen fortsetter under)

Helgelandskysten

VAKKER NATUR: Naturfotograf Arne Nævra har reist i hele Norge, men Helgeland har en helt spesiell plass i hans hjerte.

Foto: Fra «Norske naturperler»

– Truer hubroen

Nævra har fulgt med prosessen rundt det planlagte vindkraftverket på Sleneset helt siden det ble luftet for første gang for snart ti år siden.

Han er helt på linje med NVE som mener det er betydelig usikkerhet knyttet til om hubrobestanden vil kunne opprettholdes på Sleneset under og etter en utbygging av vindkraftverket.

– Jeg er ikke i tvil om at bestanden av hubro vil gå ned. Å bygge ut sånne turbiner er arealkrevende, med veier og alt som hører til. Området er så lite, at dette vil være et sjansespill, mener han.

Hubro – med det latinske navnet Bubo Bubo – er Norges største ugle, og står oppført som sterkt truet på rødlista over truede og sårbare arter. Totalt hekker det 14 hubropar innenfor planområdet for vindmølleparken på Sleneset.

– Hvorvidt turbinene i seg selv vil drepe hubro vet jeg ikke, men vi snakker om at hele habitatet blir ødelagt, mener Nævra.

(artikkelen fortsetter under)

Hubro

MYE HUBRO: Solværøyene i Lurøy kommune i Nordland har i dag Europas tettest kjente forekomst av hubro.

Foto: Petter Melsom / NRK

– Massiv politisk støtte

Tidligere har både miljøvernorganisasjoner og fylkesmannen sagt det samme som Nævra. Men blant politikerne er stemningen en helt annen.

– Lurøy kommune har vært positive til dette prosjektet fra dag en. Vi vil jobbe videre for å få prosjektet realisert, sier ordfører Bjørnar Skjæran til NRK.no.

Bjørnar Skjæran

VIL HA VINDMØLLER: Bjørnar Skjæran vil jobbe for videre for Sleneset vindkraftverk.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Skjæran er selvfølgelig skuffet over vedtaket, men mener en avgjørelse er bedre enn fortsatt usikkerhet om hva NVE mener.

– Når byråkratiet er ferdig med sin vurdering, ligger det an til en politisk beslutning som jeg ser frem imot. Dette prosjektet har massiv politisk oppslutning. Kommunen, lokalutvalget, to regionråd, fylkestinget og fylkesrådet har stilt seg bak, sier ordføreren.

Årsaken til den politiske velviljen, er ifølge Skjæran, ringvirkningene prosjektet vil skape.

– En sånt prosjekt vil gi stor aktivitet, opp mot 200 årsverk. I driftsfasen er det snakk om 12-15 arbeidsplasser. For Sleneset, som har hatt sterk tilbakegang og tap av arbeidsplasser, vil dette bety mye for fortsatt positiv utvikling, sier han.

Landet største hubro-koloni

Ingen steder i landet hekker så mange hubropar som på Sleneset i Lurøy – akkurat der hvor det er planlagt vindmøller.

NVE mener nærværet av folk i byggetiden og driftstiden vil utgjøre en trussel mot den store ugla, men ordfører Skjæran er ikke enig.

– De sier det er den tetteste hubrobestanden i Norge, men det handler mer om at det er et lite areal og ikke at det er så veldig mye hubro i området. Det er heller ingen ting som tilsier at hubroen skal ha noen problemer med vindmøllene. De er høyt oppe lufta, mens hubroen flyr lavt, konkluderer AP-ordføreren.

– Sats på økoturisme!

Vindmølle knyttet til Sleneset vindkraftverk

75 AV DISSE: Slik ser de planlagte vindmøllene ut.

Foto: Nord-Norsk Vindkraft

Arne Nævra sier han forstår ønsket om arbeidsplasser, men mener det finnes andre og mer bærekraftige måter å skaffe det på.

– Jeg er ikke i tvil om at jeg kunne skapt arbeidsplasser med økoturisme i dette området. Jeg kan si med kraft at økoturisme ville generert flere arbeidsplasser enn en vindmøllepark. Det vil være løsningen på langt sikt, uten at de ødelegger grunnlaget sitt, sier han.

Han mener det finnes uendelige muligheter for kreative sjeler.

– Det finnes for eksempel flere tusen naturfotografer i verden. Jeg vet at disse kunne betalt flere tusen kroner per døgn for å oppleve dette området. Bare her ligger det et enormt vekstpotensial. Kreative sjeler med spisskompetanse har alle muligheter for å skape arbeidsplasser gjennom turisme.

– Har ikke gitt opp

Men uavhengig av hva Nævra måtte mene, jobber Nord-Norsk Vindkraft videre med prosjektet.

Det er i år åtte år siden de søkte om konsesjon til å bygge og drive Sleneset vindkraftverk. Det omsøkte vindkraftverket ville bestå av inntil 75 turbiner med en total installert effekt på inntil 225 MW. Vindkraftverket et omsøkt på Sleneset som er en del av øygruppen Solvær.

– Vi har ikke gitt opp, selv om NVE opprettholder sitt syn. Dette er et godt prosjekt med en god vindressurs vi har kartlagt i cirka ti år, sier daglig leder Ronald Hardersen som understreker at prosjektet har en solid politisk forankring.

– Hva tenker Nord-Norsk Vindkraft om NVEs bekymring for hubroen?

– Vi er av den oppfatningen at NVEs beslutning er fattet på et svakt grunnlag. Det er lite dokumenterte kunnskaper om hubroen på Sleneset. Det finnes heller ikke kunnskaper i Norge i dag som dokumenterer hvordan en vindpark vil påvirke hubroen, mener Hardersen.

Laster kart, vennligst vent...