– Disse gruppene kan i verste fall bidra til at ruskjørere går fri

Stadig flere varsler om politikontroller på Facebook. Det får UP-sjef Knut Danielsen i Nordland til å reagere.

Politikontroll-gruppe på Facebook

Et av mange eksempler på gruppe for politikontroll på Facebook.

Foto: Skjermdump

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I Facebook-gruppen «Politi/biltilsyn kontroller i vesterålen» varsler nærmere 6 000 medlemmer hverandre når lovens lange arm er ute langs veiene. Og det finnes flere lignende grupper over hele landet.

– Jeg er bekymret for utviklingen. Nå tar det ikke mer enn fem minutter etter at vi har rigget oss til med en kontroll før det ligger ute på nettet, sier UP-sjef Knut Danielsen i Nordland til NRK.

Han beskriver det som et tveegget sverd. På den ene siden kan slik varsling ha en viss forebyggende effekt. På den andre siden kan den bidra til at personer med liten respekt for trafikkregelne går fri, og dermed fortsetter å utgjøre en fare for andre.

– Når vi er ute, er det jo for at trafikantene skal kunne ferdes trygt. Vi ønsker å luke ut dem som er villig til å ta store risikoer og utsette andre for fare.

Ved å varsle nøyaktig hvor og når vi står, kan for eksempel personer som har tenkt å kjøre ruset, avstå fra å kjøre akkurat denne gangen. Man gir dem en form for amnesti.

Knut Danielsen / UP i Nordland

– Kan slå mot sin hensikt

Gruppene varier i størrelse - fra noen få hundre til flere tusen medlemmer. NRK har vært i kontakt med en person som administrerer en slik gruppe på nærmere 6 000 medlemmer lengre sør i landet. Vedkommende, som ønsker å være anonym, mener slike grupper driver folkeopplysning.

– I vår gruppe kan folk melde fra om politikontroller, men det er ikke lov til å varsle om hvilke kontroller det er snakk om. Så hvis man for eksempel varsler om at det er en promillekontroll spesifikt, blir innlegget slettet.

Mannen, som selv har barn, opplever at de fleste større grupper har en føring på hva som er tillatt å legge ut, og ikke. Selv er han sterkt imot fyllekjøring.

– Jeg har barn selv, og synes ikke noe om at man eksempelvis varsler om en politikontroll ved en skole. Da slår det mot sin hensikt. Samtidig er det vanskelig å gardere seg hundre prosent. Det vil alltid være noen som misbruker informasjonen som legges ut.

Det finnes ikke bare grupper for trafikkontroller langs veiene. Også grupper for varsling av kontroller på sjøen er etablert.

– Ikke ulovlig

Det er ikke bare privatpersoner som legger ut slik informasjon på sosiale medier. Danielsen har også registrert at ansatte i utrykningsetatene varsler om politikontroller på Facebook, noe han synes er ekstra alvorlig.

– Da har man kanskje ikke forstått sitt yrkesoppdrag.

Danielsen medgir samtidig at slike grupper sannsynligvis har kommet for å bli.

– Det er ikke ulovlig å være med i disse gruppene, men jeg vil oppfordre folk til å reflektere litt før man legger noe ut på nettet, avslutter han.