– Dette vil medføre et livstruende dårligere helsetilbud

Helsepersonell talte foran Stortinget i dag for å markere sin misnøye mot planene om å kutte i den kirurgiske akuttberedskapen.

Barnelege Anna Owczarz overrak torsdag underskrifter til Bent Høie utenfor Stortinget

Barnelege Anna Owczarz var en av dem som holdt appell foran Stortinget i dag.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Vi skal ikke være kravstor, men kan vi få be om å få komme til verden minst mulig problemfritt og forlate den når tida er inne – ikke før det.

Sverre Håkon Evju

I Narvik kler folk seg i T-skjorter med en bloddråpe på, i protest mot landsomfattende kuttplaner. Her er overlege Sverre Håkon Evju iført en slik T-skjorte.

Foto: Fritz Hansen / Fremover

Slik innledet overlege ved legevakten i Narvik, Sverre Håkon Evju, sin appell foran Stortinget i dag. Han var ikke alene. Representanter fra lokalsykehus over hele landet hadde møtt opp for å markere sin misnøye mot planene om å kutte i den kirurgiske akuttberedskapen, og for å overlevere 350.000 underskrifter.

– Dette vil medføre et livstruende dårligere helsetilbud for befolkninga i mindre byer og regioner.

– Et godt og trygt helsetilbud er ifølge levekårsundersøkelser det som kommer øverst på lista, foran både god økonomi og mye ferie. Denne saken er viktig ikke bare for helse, men også for hvordan landet vårt skal se ut i fremtiden, fortsatte Evju.

Overrakte underskrifter til Bent Høie

Ingunn Snuruås, Orkdal (f.h), barnelege Anna Owczarz og Sverre Håkon Evju, Narvik overrakte torsdag underskrifter til Bent Høie utenfor Stortinget.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Forventer at ministeren snur

Rundt 200 kampklare hadde møtt opp på markeringen. En annen av dem som holdt appell, var Anna Owczarz, barnelege fra Kristiansund.

– Vi har kommet hit for å varsle opprør fra folket rundt omkring i landet mot den helsepolitikken som nå kjøres. Vi er sterke motstandere av sentralisering i Helse-Norge, sier hun til NRK.

Hun mener mange er sinte.

– Vi kommer ikke til å finne oss i det som helsemyndighetene foreslår, og forventer at helseministeren snur.

Frykter fagmiljøet vil forvitre

Bakgrunnen for saken, er at det i forslaget til Nasjonal helse- og sykehusplan legges opp til at bare de største sykehusene skal ha døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap.

Sverre Håkon Evju mener døgnkontinuerlig akuttkirurgi er selve bærebjelken i lokalsykehus.

– Har vi ikke det, forvitrer det faglige miljøet ved at vi mister anestesi, fødeavdeling og kompetanse på indremedisin, sier Evju.

Har ikke konkludert

Holdt appell foran Stortinget

Helse- og omsorgsminister Bent Høie foran Stortinget i dag.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa til NRK i forrige uke at ingen konklusjoner er trukket så langt.

– Mennesker blør likt i hele landet, og derfor er det viktig at man har gode lokalsykehus og en god helsetjeneste der folk bor, sa han.

Han mener det viktigste er at man finner modeller som ivaretar og sikrer gode, desentraliserte akuttfunksjoner på sykehusene.

– Jeg ser at noen påstår at jeg skal legge ned halvparten av akuttsykehusene i Norge. Det er feil. Jeg vil utvikle en modell for nasjonal helse- og sykehusplan som legger til rette for å beholde gode sykehus over hele landet.

Bent Høie om fremtidens sykehus