– Dette må ikke bli en sovepute for tiltak som haster

Nye prosjekter kan revolusjonere oppdrettsnæringa. Men miljøbevegelsen er ikke overbevist.

Fem prosjekter som kan revolusjonere oppdrettsnæringen

Oppdrettsnæringa har en del utfordringer, som fem nye prosjekter kan være med på å løse. Her fra Senja.

Foto: Montasje

NRK fortalte i går om fem innovative prosjekter fra oppdrettsnæringa, der målsettingen er å løse noen av utfordringene knyttet til blant annet areal, lakselus og rømming.

Generalsekretær Maren Esmark hos Naturvernforbundet synes det er fint med teknologiutvikling og forskning, men mener dette ikke må bli en sovepute for tiltak som haster.

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, påpeker at de ikke er noen totalmotstander av oppdrett, men at de er kritiske til veksten i næringen.

Foto: Naturvernforbundet

– Vi ser en dramatisk økning i luseproblemer mange steder, og forventer at myndighetene slakter og brakklegger i de mest utsatte fjordområdene.

Ifølge Esmark er det ikke en selvfølge at anlegg som ligger lenger til havs, nødvendigvis har mindre lus. Hun peker videre på at dersom det skulle oppstå rømning og sykdom, så vil så store enheter skape store problemer og kostnader for selskapene.

– Målet i alle prosjektene må være å minimere rømningsfare og lusepåslag, null utslipp av kjemikalier og redusert fôrspill og mindre energibruk. Vi savner i flere av prosjektene denne helhetstankegangen, sier Esmark, som mener at fremtidens oppdrettsnæring bør være i lukkede anlegg.

Frykter havari

Karoline Andaur

Fagsjef Karoline Andaur ved WWF Norge vil ha et strengere miljøregelverk for hele næringen.

Foto: Privat

Til tross for at selskapene selv beskriver konseptene som rømningssikre, er ikke fagsjef Karoline Andaur ved WWF Norge overbevist.

– Størrelsen på de foreslåtte merdene betyr enorme mengder fisk. Et totalhavari av en slik konstruksjon, noe som ikke er utenkelig, vil tilsvare en rømming i størrelsesorden fire ganger den norske villaksbestanden. Det er ikke engang lovpålagt at fisken er merket og sporbar tilbake til anleggene.

Hun mener næringen burde satt seg ned og tatt en pause – og så jobbet sammen for å finne varige løsninger på problemene.

– Prosjektene kan være et skritt på veien, men det blir veldig viktig at en får strengere miljøregelverk for hele næringen på plass, uavhengig av hvilken løsning en går for og om det er en vanlig konsesjon eller utviklingskonsesjon.

– Trenger mer mat

Per Sandberg (Frp)

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier det er i Norge en erkjennelse av at oljealderen er over middagshøyden, og at norsk økonomi trenger andre industrier som for eksempel oppdrettsnæringen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fiskeriminister Per Sandberg mener på sin side at utviklingstillatelser vil legge til rette for et teknologiløft som næringa trenger.

– Ved å utvikle ny teknologi som legger til rette for oppdrett i nye områder, innerst i fjorder og lengre til havs, åpnes muligheter for vekst i næringen – og samfunnsmessige gevinster. Verden trenger mer mat og norsk økonomi trenger flere ben å stå på.

Sandberg forteller at regjeringen ønsker å legge til rette for vekst og konkurransekraft innenfor rammen av miljømessig bærekraft, og viser til «trafikklys»-systemet for hvordan reguleringen av norsk lakseoppdrettsnæring skal foregå.

– Hvordan vil man vurdere prosjektene med tanke på inngrep og fare for de naturlige omgivelsene?

– I forbindelse med søknadsbehandlingen vil det blant annet bli vurdert hvordan prosjektet vil kunne påvirke miljøet og hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere økt driftsrisiko.

I tillegg må den konkrete lokaliteten man skal drive på klareres. Det innebærer vurderinger av en rekke hensyn – også hensyn til fiskeri og miljø.

Per Sandberg / Fiskeriminister