NRK Meny
Normal

Smadret kulturminne: – Dette kunne vært unngått

– Fylkeskommunen burde gjort en bedre jobb med å sikre kulturminnet i forkant, sier AP-politiker Fred Eliassen om «Langsteinen» i Steigen.

Fred Eliassen med bautasteinen

BURDE SE SEG SELV I SPEILET: – Kanskje burde fylkeskommunen sett seg selv litt mer i speilet og vurdert hva de selv kunne gjort forut for hendelsen, sier AP-politiker Fred Eliassen

Foto: Gerd Elise Martinsen (NRK) / Regine Schrøder

Han har tidligere jobbet som kulturkonsulent i kommunen, og er nå aktiv lokalt for Arbeiderpartiet.

Han retter kritikk mot Nordland fylkeskommune i forbindelse med at Nord-Norges høyeste bautastein tidligere i sommer ble smadret etter at Mesta ryddet veikanten med kantryddemaskin. Den seks meter høye og over 1000 år game «Langsteinen» fra yngre jernalder veltet og knakk i tre deler.

Fylkeskommunen har anmeldt Mesta for brudd på Kulturminneloven. Dette stiller Eliassen seg kritisk til.

– Fylkeskommunen har tidligere omtalt dette som et uhell. Da stiller jeg spørsmålstegn ved hvorfor de anmelder saken. Kanskje burde de sett seg selv litt mer i speilet og vurdert hva de kunne gjort forut for hendelsen, sier Eliassen.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

– Svært belastende for sjåføren

Eliassen har selv vært i kontakt med den aktuelle sjåføren, som opplever saken som svært belastende.

Dette er en lokal innbygger som tar det veldig tungt.

Fred Eliassen

– Dette er en lokal innbygger som tar det veldig tungt, og som nå må til avhør hos politiet. Fylkeskommunen burde ha gått i dialog med Mesta, og kommet til enighet uten å koble inn rettsapparatet.

– Men dette er et brudd på loven. Er ikke en anmeldelse da riktig?

– Det jeg registrerer, er at fylkeskommunen påstår at de er pliktig til å anmelde dette, og at en anmeldelse sannsynligvis ville blitt levert av Riksantikvaren uansett. Jeg vil understreke «sannsynligvis», som impliserer at det ikke er sikkert. Fylkeskommunen burde tatt en dialog med Riksantikvaren før de anmeldte, mener Eliassen.

– Må gjøre jobben vår

Egil Murud, kulturvernsjef Nordland fylke

UMULIG Å SIKRE I FORKANT: – Hvis vi skulle sikre alle kulturminner langs veien i Norge, ville det medført formidable omkostninger, sier kulturvernsjef Egil Murud.

Foto: Ingrid Danielsen

Kulturminnesjef Egil Murud hos Nordland fylkeskommune stiller seg uforstående til kritikken.

– Dette er et brudd på loven, og da har vi instruks om at det skal anmeldes. Hvis vi ikke gjør det, så gjør vi heller ikke jobben vår.

Han mener fylkeskommune umulig kunne sikret steinen i forkant.

– Hvis vi skulle sikre alle kulturminner langs veiene i Norge, ville det medført formidable omkostninger. Det har derfor aldri vært et tema i Steigen. Selv om det er et uhell, så er det straffbart. Derfor er det anmeldt.

– Har du forståelse for at dette er belastende for sjåføren?

– Jeg kan se den. Men jeg har ikke snakket med sjåføren selv, så da blir det vanskelig for meg å kommentere det spørsmålet.

(artikkelen fortsetter under)

– Steinen blir i Steigen

Kulturminnesjefen opplyste tidligere at det også kunne være aktuelt å fjerne steinen og plassere den i et magasin ved Tromsø Museum.

Men det er ikke lenger aktuelt, forteller Murud i dag.

– Da jeg tidligere uttalte dette kom opplysningen nærmest i en bisetning. På det tidspunktet visste vi lite om skadeomfanget og hvilke muligheter som fantes. Å sende steinen til Tromsø ble nevnt som en potensiell løsning, men den er ikke aktuell lengre.

Årsaken er at steinen hører hjemme i Steigen. Dessuten vil det være for komplisert å frakte steinen nordover uten fare for at kulturminnet skades ytterliggere, sier Murud videre.

– Vi må finne en løsning i Steigen, så enkelt er det. Vi ser på muligheten for å lime og bolte den sammen, men det er enklere sagt enn gjort. Dette er en vanskelig bergart som er porøs og som nå er delvis oppsprukket. Det er ikke granitt vi har med å gjøre her.

– Må tenke personsikkerhet

En annen problemstilling kulturminnesjefen står overfor, er hvordan steinen kan repareres uten fare for personskader.

– Vi kan ikke risikere at den knekker en gang til, og at det denne gangen er folk under. Vi må tenke personsikkerhet.

På grunn av ferieavvikling har kultursjefen ikke kommet lenger i planleggingen av hvordan en eventuell reparasjon skal foregå.

– Vi jobber videre med det å finne fram til hvilke løsninger som er aktuelle. Men at det blir en løsning innad i Steigen, det er det ingen tvil om, avslutter han.