– Dette kan være ødeleggende for kortbanenettet i hele Nord-Norge

I et nytt anbud foreslår regjeringen å redusere flyvninger fra flere flyplasser i hele Nord-Norge. På strekningen Bodø - Svolvær kan avgangene bli halvert.

Svolvær lufthavn

Passasjerer på vei ombord i et Widerøe-fly på Svolvær lufthavn. Det kan det bli færre muligheter for i fremtiden.

Foto: Billy Jacobsen

I anbudet som er lagt ut på høring for Stortinget er det store endringer fra forrige anbudsrunde. Flere av rutene i Nord-Norge har reduserte krav, og enkelte ruter er foreslått halvert. Det bekymrer Marit Arnstad fra Senterpartiet.

Marit Arnstad

Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet hevdet det nye anbudsforslaget vil være ødeleggende for flytilbudet i Nord-Norge.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vår bekymring er at regjeringa skal lyse ut anbud i tråd med dette anbudsgrunnlaget. Det vil være svært ødeleggende for flytilbudet på kortbanenettet i hele Nord-Norge, sier Marit Arnstad fra SP.

Spesielt strekningen Svolvær - Bodø blir hardt rammet. I det gjeldene anbudet fra 2012 var det utlyst krav om minimum seks daglige tur/retur-flyvninger i ukedagene. I det nye anbudsforslaget som er lagt frem er kravet i ukedagene senket til minimum tre daglige tur/retur flygninger.

Flere andre ruter i Nord-Norge er foreslått redusert, og Arnstad mener flytrafikken kan bli sterkt svekket dersom anbudet blir en realitet. Hun mener dette kan ha stor påvirkning for næringslivet.

Næringslivet bekymret

Leknes er en av de flyplassene som potensielt vil bli rammet. Sigvald Rist er administrerende direktør i Insula som eier blant annet Lofotenprodukt, og har kontor på Leknes. Han mener at redusert flytrafikk kan være kroken på døra for deler av næringsaktiviteten i Lofoten.

Administrerende direktør Sigvald Rist i Lofotprodukt AS

Sigvald Rist har kontor på Leknes og advarer om at en redusering i flytrafikk kan få store konsekvenser.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Fra Leknes har vi administrasjon for elleve fabrikker og åtte operative selskap. Uten god infrastruktur og flytilbud som gjør at vi effektivt kommer oss til og fra, så er det fare for at vi må etablere aktiviteten på andre plasser enn i Lofoten, forteller Rist.

Han mener dette ikke står i tråd med den utviklingen av distriktene som næringsliv og politikere ønsker.

Fornøyd med anbudet

Samferdselsdepartementet har ikke latt seg intervjue i saken, men skriver i en epost at anbudet er basert på en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) og Møreforskning om regionale ruteflygninger i Nord-Norge.

«...Etter departementets syn har vi ved utlysning av konkurransen om drift av regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017, sikret et godt og markedstilpasset rutetilbud på de flyrutene som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme å drive.»