– Dette er ikke særlig politisk spiselig

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen foreslår å legge ned Kystvaktens base på Sortland for å spare penger. Men de ansatte stoler på at Stortinget setter ned foten.

Tillitsvalgte i Kystvakten, Frank Ludvigsen og Pål Einar Pedersen

Tillitsvalgte Frank Ludvigsen og Pål Einar Pedersen tror politikerne vil berge Kystvaktbasen på Sortland.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

I 2010 vedtok Stortinget å samle Kystvakten på Sortland, og skvadronsledelsen ved Haaksonvern avviklet.

For to år siden var flytting fullført, men allerede nå kan det være slutt.

Slik konkluderte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens i sitt fagmilitære råd i dag:

«Kystvaktens base på Sortland legges ned og flyttes til Ramsund når dette blir «kostnadseffektivt». Ledelsen og stabsfunksjonen flyttes til Haakonsvern. Videre blir Kystvakten redusert med to fartøy, ett i indre kystvakt og ett i ytre».

– Dette er dramatisk

Nyheten ble ikke tatt godt i mot hos Kystvaktens ansatte på Sortland. Stemningen var trykket.

– Dette er dramatisk for forsvaret og for sjøforsvaret spesielt, sier Frank Ludvigsen, avdelingstillitsvalgt for kystvaktstaben på Sortland til NRK.

Totalt er det 80 ansatte som på en eller annen måte blir berørt dersom forsvarssjefen får det som han vil. Noen vil miste jobben, mens andre må flytte til Bergen.

– Vi er fattet, og har ingen tro på at de kommer til å flytte fra Sortland. Men det vi er mest redd for er at vi skal få en oppsplitting og fragmentering av Kystvakten, sier Ludvigsen.

(artikkelen fortsetter under)

Kystvakten på Sortland

Kystvaktens ledelese holder til på Sortland i Vesterålen. Herfra leder de operasjoner, og alle fartøy har Sortland som hjemmebase.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Stoler på Stortinget

Han stoler nå på at Stortinget setter ned foten.

– Jeg tenker at dette ikke er særlig politisk spiselig. Samlokaliseringen på Sortland har vært en suksess, som har gjort oss mer handlekraftig og effektive i den daglige driften.

At Haakon Bruun-Hanssen bruker økonomi som er argument, henger ikke på greip, hevder den avdelingstillitsvalgte.

– Basen på Sortland er skreddersydd for formålet og den er betalt. En relokalisering vil bety betydelige investeringer i eiendom, bygg og anlegg. Det vil koste flere hundre millioner kroner. Når man tenker på at vårt driftsbudsjett per år er på 12,5 millioner, så skal forsvaret drifte veldig mye mer effektivt over veldig mange år for tjene inn dette.

– Vi vil miste kompetanse

Også Kystvaktsjef Sverre Engenes mener forslaget om å legge ned på Sortland er dramatisk. Han frykter forsvaret vil miste viktig kompetanse

– Vi vil få en betydelig kompetansedupp. Å miste personell i en allerede strømlinjeformet organisasjon vil bli veldig krevende. Hvis vi blir flyttet vil vi gå inn i en vanskelig periode.