– Dette er beviset for at Norge trenger kirkeasyl

Om oppholdstillatelsen ikke hadde blitt gitt mener støttegruppa at regjeringen ville brutt internasjonale konvensjoner. Et lovbrudd gruppen ville tatt med videre til den europeiske menneskerettsdomstolen.

Søskenparet Bogdan Gerasimov og Jelena Gerasimova

Bogdan og Jelena har tilbrakt seks år inne i et kirkerom i frykt for å bli sendt ut av landet. Etter flere avslag, snudde Utlendingsnemda denne uken.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Denne uka kom nyheten om at norske utlendingsmyndigheter likevel gir det russiske søskenparet opphold etter flere avslag. Søskenparet satt nesten seks år i kirkeasyl på Stokmarknes, og deres historie har startet en diskusjon rundt kirkeasyl.

– Norge trenger kirkeasylet. Denne saken er beviset for at ordningen med kirkeasyl bør fortsette, mener støttegruppa til søskenparet.

Regjeringa bør snu

Ann-Britt Bastesen fra støttegruppa håper regjeringa revurderer sitt syn på kirkeasyl.

– Etter flere avslag snudde Utlendingsnemnda før helga. Det viser at kirkeasylet har sin berettigelse, sier Bastesen.

Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke kommentere utfallet av denne saken. Men justis- og beredskapsminister, Anders Anundsen, har uttalt at ingen som oppholder seg ulovlig i Norge skal gjemme seg i en kirke.

Søskenparet Bogdan Gerasimov og Jelena Gerasimova kom fra republikken Kabardino-Balkaria i Kaukasus
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Dokumenter ble redningen

18 år gamle Bogdan lider av en kronisk muskelsykdom, som gjør at han etterhvert vil trenge pustemaskin for å få pustet. Dokumentasjonen på at han ikke ville fått den behandlingen han trenger i Kaukasus fikk støttegruppen til slutt lagt frem.

– Disse dokumentene var det som fikk Utlendingsnemnda til å snu, forteller Bastesen.

Papirer Bogdan

Støttegruppa fant frem dokumentasjon på at Bogdan ikke ville fått den behandlingen han trenger om han ble sendt ut av landet.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

UNE har begrunnet oppholdstillatelsen med sterke humanitære hensyn. Det står i vedtaket at oppholdet danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse under forutsetning av at grunnlaget for den midlertidige oppholdstillatelsen fortsatt er til stede.

– Grunnlaget for oppholdstillatelsen de til slutt fikk er hans helsesituasjon, fordi han har en diagnose som er livsvarig og vil forverre seg, sier Bastesen i støttegruppa til NRK.

Advokat, Halvor Frihagen, sier han ville ha tatt saken til den europeiske menneskerettsdomstolen, dersom søskenparet igjen hadde fått avslag.

– Kirkeasylet, og den endelige oppholdstillatelsen, har bidratt til at Norge ikke har brutt internasjonale konvensjoner, sier Bastesen fra støttegruppa.