– Det vil koste tre milliarder å sikre Nordlandsbanen

En ny rapport om tilstanden på deler av Nordlandsbanen er nedslående lesning. Nå vil fylkesråden ha full gjennomgang av hele banen.

Nordlandsbanen

Ifølge Jernbaneverket er etterslepet på Nordlandsbanen på tre milliarder kroner.

Foto: Rune Fossum

Fylkesråd for samferdsel Hild Marit Olsen setter nå fullt fokus på Nordlandsbanen. Bakgrunnen er rapporten som er lagt fram rundt den 3,5 mil lange strekninga fra Ørtfjell til Rana Grubers anlegg.

Fylkesrådsleder Hild-Marit Olsen

Nordlands fylkesråd for samferdsel Hild Marit Olsen.

Ifølge rapporten er Nordlandsbanen i veldig dårlig forfatning.

Det er Multiconsult som har utført arbeidet på vegne av Jernbaneverket. I rapporten kommer det blant annet frem at det på den 3,5 mil lange strekninga er ustabil grunn flere steder, broer som ikke tilfredsstiller dagens krav og stikkrenner med flere feil. I tillegg mangler vedlikehold langs linja, noe som kan forårsake telehiv, utglidninger og redusert rassikkerhet.

– Det vi får vite i denne rapporten er svært vesentlig når vi nå skal jobbe aktivt for en modernisering og oppgradering av Nordlandsbanen, sier fylkesråd Olsen, som også er leder av Jernbaneforum Nord.

Her henger Nordlandsbanen i løse lufta

Her henger Nordlandsbanen i løse lufta etter et ras i mai 2010.

Foto: Helge Lyngmoe

– Alarmerende lite

I dag har Olsen sendt et brev til Samferdselsdepartementet hvor hun ber om et møte for å diskutere tilstanden på Nordlandsbanen. Det trengs mer penger, og det kjapt, mener hun.

– Jernbaneverket er kjent med tilstanden. Men de har valgt å bruke kun én prosent av driftsmidlene på Nordlandsbanen. Det er alarmerende dårlig og altfor lite, mener Olsen.

– Tre milliarder i etterslep

Områdedirektør Thor Brækkan er enig med Hild Marit Olsen i at rapporten som omhandler strekninga fra Ørtfjell til Mo avdekker mye av problemene som Nordlandsbanen strir med.

Mye av jobben går i dag til å hindre at etterslepet av vedlikehold på banen blir større.

– Per nå er det et etterslep helt fra Trondheim til Bodø på tre milliarder kroner. Vi jobber hardt for å gjøre Nordlandsbanen mer robust, slik at vi klarer å holde banen åpen døgnet rundt.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Banesjef Thor Brækkan.

Foto: Jernbaneverket

Brækkan understreker at etterslepet ikke øker, og at Jernbaneverket er i ferd med å ta det igjen.

– Vi jobber med å sikre stikkrenner, utbedre drenering og sikre banen mot ras.

– Kamp om midlene

I sommer blir banen stengt i ni dager mellom Mosjøen og Grong for å utbedre tre betongbruer.

Brækkan forteller at det er kamp om midlene, og at ting derfor tar tid.

– Nordlandsbanen er en viktig bane, men det er et etterslep på vedlikehold på hele jernbanenettet på over 17 milliarder kroner, sier han.