NRK Meny
Normal

– Det viktigste nå er å få oversikt over om overgrep skjer i dag

– Du føler først og fremst sinne, sier Ann Brattaker Urheim i bygda Drag. Sametingsråd Henrik Olsen mener det haster å finne ut om det fremdeles skjer seksuelle overgrep i det samiske miljøet i Tysfjord.

Ann Brattaker Urheim, innbygger.png

– De som har klart å stå fram kommer til å trenge masse oppbacking, sier Ann Brattaker Urheim.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Sjokk og sorg preger den lulesamiske bygda Drag etter 11 kvinner og menn i dagens VG forteller om grove seksuelle overgrep som skal ha vært dysset ned av hensyn til gjerningspersonen, bygda eller den læstadianske menigheten.

I alt har avisen fått kunnskap om 47 historier fra kvinner og menn som alle hevder de er blitt utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i løpet av de tre siste tiårene.

Føler på sinne

Sandra Furuhagen (26), innflyttet innbygger til Drag fra nabokommunen.png

– Helt grusomt å lese VG i dag. Jeg får frysninger over hele meg, sier Sandra Furuhagen (26) som er tilflytter på Drag.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Et titalls personer er navngitt som overgripere, men av dem er bare et fåtall straffedømt.

– Du føler først og fremst sinne. Deretter blir jeg bare trist. Det er en trist dag for Tysfjord, sier Ann Brattaker Urheim.

– Det er bra at blir søkelys på dette. Vi som sambygdinger må vise respekt for de historiene som har kommet fram, og støtte dem som har lidd i så mange år, legger Urheim til.

– Tysfjord har sviktet

Sametingsråd Henrik Olsen sier det samiske samfunnet må selv være med å ta et oppgjør med vold og seksuelle overgrep.

Sametingsråd Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen tror Tysfjord kommune vil ta grep. – Seksuelle overgrep er ingen enkel materie å håndtere verken for samfunnet eller enkeltpersoner. Men selverkjennelse er første steg. Prosessen vil ta tid.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Vi har mye tallmateriale som viser at samer er mer utsatt for seksualisert vold enn den øvrige norske befolkning. Gjennom disse enkeltskjebnene får vi dokumentert dette på en veldig gripende måte. Men vi må også vite hvorfor. Det vil Sametinget ha fokus på framover.

Han mener Tysfjord kommune som er ansvarlig for å ta vare på innbyggere sine, har sviktet over lang tid.

– Her har man ikke hatt et hjelpeapparat som har klart å fange opp det som har skjedd. Og heller ikke tatt tak i de signalene som er kommet. Det viktigste nå er å få oversikt over om dette skjer fremdeles i dag, og deretter få det håndtert, sier samtingsråden til NRK.

Klarte ikke å sove

Lars Magne Andreassen, Árran - lulesamisk senter

Direktør Lars Magne Andreassen i Árrans lulesamisk senter sier han tror på personene som forteller sine historier om overgrep.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

En kvinne møter i november Tysfjord kommune i retten. Hun mener det offentlige sviktet da ikke barnevernet overtok omsorgen for henne da faren ble dømt for seksuelle overgrep.

– Jeg tror på alle historiene disse 11 personene forteller. Det er spesielt tragisk at et selvmord kan knyttes til saken. Jeg vil de skal vite de står ikke alene, sier direktør Lars Magne Andreassen i Árrans lulesamisk senter, som har en sentral rolle i det lulesamiske området.

Han klarte ikke å sove i natt, og sto opp midt på natta for å lese VGs reportasje.

– Det som er viktigst nå er å få alt opp til overflaten. Bare slik kan vi få åpenhet og bukt med dette.

Lill-Katrin Storvik

– Jeg vet at om folk som har solgt VG til andre etter å ha lest avisa ferdig. Det er dette oppslaget om «den mørke hemmeligheten» som vekker interesse, mener butikkmedarbeider Lill-Katrin Storvik.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK