NRK Meny
Normal

– Det merkes at alle heier på barna

Ventetiden fra en anmeldelse for et overgrep eller en voldssak på et barn til avhøret skjer, er blitt over halvert.

Siv Anita Bjørnsen

Lederen for Statens Barnehuset i Bodø, Siv Anita Bjørnsen ser en positiv utvikling.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det blir gjort flere avhør her på Barnehuset. Dette er positive tall. De viser at flere barn blir hørt, og at det skjer innen kort tid, forteller lederen for barnehuset i Bodø, Siv Anita Bjørnsen.

De har sett en endring, bare på det siste året. Hvor fristen fra anmeldelsen til saken kommer til Barnehuset er betraktelig kortet ned.

Etter at det ble en lovendring i oktober 2015 kan man nå se resultater på hvor lang tid det tar fra anmeldelsen er inne til et barn blir avhørt i overgrep og voldssaker. Fra 2014 til året etter ble ventetiden mer enn halvert.

Hva kommer det av?

– Det har vært veldig mye fokus på det, helt fra politisk nivå. Det skal gjøres ordentlig og vi skal prioritere barn, forteller Bjørnsen.

Venterom Statens barnehus Bodø

Statens Barnehus i Bodø. Hit kommer barn fra hele Nordland.

Foto: Statens barnehus

Viktig å snakke om

De har vært i kontakt med voksne som har opplevd slike hendelser som barn og hvordan det har påvirket deres liv fra barnealder til ungdomsårene og deres voksenliv. Hun forteller at det å ikke få god nok hjelp tidsnok og det å bære på en slik hemmelighet i flere år kan føre til psykiske problemer og arbeidsuførhet senere i livet.

– Det er kjempeviktig at vi får stanset det i tide og at vi får et miljø der vi snakker om det. Det viktigste er fortsatt å forhindre at det skjer, forteller Bjørnsen for Barnehuset i Bodø.

Et avhør på Barnehuset er tilrettelagt og foregår med et politi som er spesialisert. Barnehuset kommer inn med sin kompetanse for å bistå under saken.

Ser en bedring etter lovendring

Koordinator for tilrettelagt avhør i politiet i Salten, Stig Østbø er fornøyd med utviklingen som har vært det siste året. Hele landet har fått en positiv utvikling, og det er helt konkrete gode resultater hos hele Nordland politidistrikt.

Politiførstebetjent Stig Østbø

Koordinator for tilrettelagt avhør i politiet i Salten, Stig Østbø.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi er pålagt til å gjøre denne prosessen kortere og blir tett oppfulgt av politidirektoratet. Utviklingen er positiv på alle måter.

De følger slike saker tettere og nøyere opp. Før var det en lov om å ha avhør innen 14 dager fra anmeldelse, nå er den satt til en uke. Den nye loven tredde i kraft for under ett år siden, 1.oktober 2015. Østbø sier at det er blitt mye bedre, men at de fortsatt opplever at det blir brudd.

– Fra å ha brukt en måned og vel så det tidligere så har vi nesten halvert tiden. Det som er litt av problemet er at det kom ikke flere folk eller penger med lovendringen, forklarer koordinatoren.