Hopp til innhold

– Det er uvanlig høy russisk aktivitet utenfor norskekysten

Den russiske marinen har varslet storstilt øvingsaktivitet utenfor kysten av Nord-Norge den nærmeste tiden, ifølge Forsvaret. Tre amerikanske overvåkingsfly er på plass i Norge for å hjelpe til med å holde et øye med russerne.

Poseidon P-8A

Tre amerikanske overvåkingsfly av typen P-8A Poseidon er for øyeblikket stasjonert på Andøya. Der er de blant annet for å hjelpe det norske forsvaret med å holde et øye med russerne som øver utenfor norskekysten.

Foto: Jeremiah Scott

– Et større antall marinefartøy er på vei fra Russland til områdene hvor russerne har varslet at de vil øve, sier pressevakt Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK.

Totalt har russerne varslet at de vil øve i fire forskjellige områder, et uvanlig stort antall, utenfor kysten av Norge.

Russerne har varslet NOTAM (Notice to AirMen) i disse områdene. Dette er områder russerne ønsker å bruke til øvelser hvor de kan avfyre blant annet missiler.

– Følger aktiviteten nøye

Ett av områdene befinner seg rett vest for Mo i Rana, og de tre andre nord og nordvest for Andøya. Samtlige befinner seg i internasjonalt farvann.

– Det er uvanlig høy russisk aktivitet i våre nær- og ansvarsområder, sier Tonning-Olsen.

Øvelsene vil finne sted i perioden 14.-17. august.

– Vi kommer til å følge med så lenge som nødvendig, sier Generalmajor Lars Kristian Aamodt, nestkommanderende ved Forsvarets Operative Hovedkvarter.

Lars Christian Aamodt

Generalmajor Lars Kristian Aamodt.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Ingen grunn til bekymring

Aamodt sier at aktiviteten er uvanlig høy, og at «vanlig» aktivitet ville vært færre fartøyer i andre områder enn i dette tilfellet.

– Har folk grunn til å være bekymret?

Det er ingen grunn til å være bekymret, men vi følger godt med.

– Har folk heller grunn til å være betrygget av vår aktivitet?

– Vi løser oppdrag også for å betrygge befolkningen, og å kontinuerlig kommunisere at vi ser og forstår hva som foregår i våre nærområder.

Aamodt forklarer at som selvstendig stat er Norge opptatt av god situasjonsforeståelse i våre nærområder.

– Når vi ser russisk sjøaktivitet og skytefelt utenfor vår kyst - riktignok et godt stykke utenfor - så er vi opptatt av å overvåke og forstå det.

Amerikanske fly sendt til Norge

I forbindelse med at russerne øker sin aktivitet, har også Norge og Norges allierte trappet opp sin aktivitet.

Tre amerikanske overvåkingsfly av typen P-8A Poseidon er for øyeblikket stasjonert på Andøya.

– Amerikanerne er på Andøya for å bidra til å øke situasjonsforståelsen vår i disse områdene. Også norske overvåkingsfly vil være en del av den totale aktiviteten, sier Tonning-Olsen.

Aamodt sier at avgjørelsen om å sende de amerikanske flyene ble gjort i samråd med amerikanerne.

– Det er et stort område å overvåke. Når aktiviteten ser ut til å bli så høy, så er det alltid greit å bruke andre ressurser enn bare de nasjonale.

Forsvarsministeren: – Norge ser med bekymring på dette

Den ventede russiske øvingsaktiviteten føyer seg inn i et mønster der Russland opererer og driver militær aktivitet hyppigere og lengre vest enn tidligere, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Frank Bakke-Jensen på kontoret sitt i Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening.

– Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene.

– Vi ser heller ikke rent militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten må gjennomføres i nettopp disse farvannene så langt vest og i nærheten av Norge. Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier forsvarsministeren.

Avfyrte missiler

I april i år hadde Russland en øvelse vest for Lofoten. Den gang ble det avfyrt to missiler. Forsvaret uttalte den gang at øvelse var varslet i god tid og foregikk som normalt. Det unormale den gang var områdene øvelsen foregikk i.

– Dette er øvelser russerne normalt sett gjennomfører innenfor russiske grenser og territorier. Denne gangen har de lagt det 100 nautiske mil nordvest av Lofoten, sa Tonning-Olsen til NRK i april.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på side reagerte på øvelsen og sa til VG at han mente det var «unødvendig» av den store naboen i øst å øve i disse havområdene.

– Vi forventer at Russland viser ansvarlighet under militær øvingsaktivitet. I dette tilfellet snakker vi om en omfattende og avansert øvelse rett utenfor Norskekysten. Tatt i betraktning de store havområdene russerne rår over fremstår dette som unødvendig, skrev forsvarsministeren i en epost til avisen.