– Det er fryktelig trist

Bygget som brant ned på Sortland i dag har vært i familien Ellingsens eie siden 1870-tallet. Nå er det nesten bare aske igjen etter Kvitbrygga.

Hvitbrygga har vært i Ellingsenfamilien siden 1870-tallet

Geir Abel Ellingsens familie har eid Kvitbrygga siden huset ble bygd på 1870-tallet.

Foto: Dan Henrik Klausen

Kvitbrygga har vært et av Sortlands viktigste bygg siden 1870-tallet. Nå er bygget fullstendig ødelagt og store historiske verdier er tapt.

Familien Ellingsen på Sortland har eid Kvitbrygga siden den ble bygget. Eier Geir Abel Ellingsen forteller at det er følelser i sving når han ser på det ødelagte bygget.

– Det er fryktelig trist. Kvitbrygga har vært i familien helt siden den ble bygd, og en stor del av Sortlands historie gikk tapt i dag, sier Ellingsen.

Mistet historie i brannen

Politiet fikk melding om brannen i vest- og sørveggen på Kvitbrygga klokka 07.30. Klokken 12.30 var brannen slukket, og bygget var da totalskadd.

Nå rives Kvitbrygga for å sikre at bygget ikke faller sammen og ødelegger resten av brygga.

– Før rivningen av tredjeetasjen startet prøvde vi å finne museumsgjenstander som vi kan berge, forteller Ellingsen.

Kvitbrygga ble totalskadd i brann

Slik ser Kvitbrygga ut etter brannen er slukket.

Foto: Dan Henrik Klausen

I Hvitbrygga var det lagret store mengder bilder, gamle butikkskilt, regnskapsprotokoller, kvitteringer fra 1800-tallet, regnemaskiner og annen dokumentasjon på Sortlands kysthistorie.

Leder i Sortland historielag, Mattis Mathisen, bekrefter at bygget inneholdt historiske gjenstander, og at det var et viktig bygg i Sortlands historie.

– Rent historisk har dette bygget betydd mye for fremveksten i Sortland. Bygget var bygd som lagerbygning og den var sentralt i forhold til handel, forteller Mathisen.

Historielederen forteller at flere innbyggere har et spesielt forhold til huset.

– Etter det var ferdig som handelshus ble det modernisert utvendig, mens innvendig var det slik det alltid har vært. Dette ga et miljø som folk likte å dra til, og det ble brukt i kulturelle sammenhenger på Sortland.

Påtar seg skylden

– Brannen har oppstått i forbindelse med arbeid på stedet. Arbeiderne har forsøkt å få vekk litt snø og is i forbindelse med at det skulle legges brostein på stedet. Dermed har det tatt fyr under panelet, opplyste operasjonsleder Frode Strende ved Midtre Hålogaland politidistrikt tidligere i dag.

Bladet Vesterålen skriver at Bulldozer Maskinlag har påtatt seg skylden for brannen.

Daglig leder i maskinlaget, Arild Reierth, forteller at et propanapparat ble brukt i forbindelse med snøtining ved Kvitbrygga.

– I mange tilfeller bruker man et aggregat og pumper varm luft inn, men denne gangen ble det brukt propan fordi det var et lite område som skulle tines av, sier han til avisa.

Etterforskningen har slått fast at det var arbeidet utført av maskinlaget som forårsaket brannen.

Brann - Kviutbrygga Sortland

Brannvesenet måtte rive av panel på Kvitbrygga for å komme til. Her står brannmannskapene i en lift og slokker brann.