NRK Meny

– Det blir under 400 kommuner

Professor Reidar Almås ved Norsk senter for
bygdeforskning synes regjeringaen bør være godt fornøyd om resultatet av den storstilte kommunereformsatsingen ender med at vi får under 400 kommuner i landet. I 2014 anbefalte et ekspertutvalg å redusere de 428 kommunene i
dag til 100. Almås tror derimot vi ender på rundt 400 kommuner når reformen er gjennomført, bare 30 færre enn i dag, skriver Dagbladet. (NTB)