NRK Meny
Normal

– Det blir fryktelig interessant å se hvorfor politikerne ikke lyttet til folket

Et nytt prosjekt ved Nordlandsforskning skal se på hvilken effekt innbyggerne hadde på de avgjørelsene som ble tatt under kommunereformen.

Ordfører i Evenes, Svein-Eirik Kristiansen og Terje Bartholsen , leder ETS-alternativet

Terje Bartholsen, leder for ETS-alternativet synes at forskningsprosjektet til Nordlandsforskning er spennende. Her sammen med ordfører i Evenes kommune Svein-Eirik Kristiansen (t.v.).

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Folk over hele landet har det siste året deltatt på folkemøter, avstemninger og innbyggerundersøkelser. Noen steder var resultatet som forventet, mens det andre steder kom overraskende, og ikke som flertallet ønsket.

Nå har Nordlandsforskning startet på prosjektet som skal se på hvordan de mange folkeavstemningene og innbyggerundersøkelsene har fungert under kommunereformen, og om det har påvirket politikerne.

– Hva folk egentlig mener er ikke alltid like enkelt å se ut fra prosessene. Det vi er interessert i å finne ut, er om måten å involvere innbyggerne på har hatt noe å si for valgene de lokale politikerne tok, sier prosjektleder Arild Gjertsen.

Fornøyde innbyggere

Mange av kommunene tok i bruk folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser før politikerne selv bestemte seg.

Professor Asbjørn Røiseland ved Nord Universitet uttalte til NRK i mai i fjor at kommunene heller kunne brukt pengene på andre måter.

– Jeg opplever at folk føler at de har blitt godt hørt i prosessen. Jeg har opplevd at folk på Evenes smiler fra øre til øre når vi kommer inn på temaet, så de aller fleste er nok fornøyd med at det ikke ble en tvangssammenslåing med Narvik, selv om de kanskje hadde ønsket et ETS primært, sier Terje Bartholsen, leder i Folkeaksjonen for Evenes, Tjeldsund, Skånland-alternativet (ETS).

For Evenes var en av kommunene som valgte en slik løsning. I folkeavstemningen sa 39,7 prosent at de ville at kommunen skulle slå seg sammen med Skånland og Tjeldsund. 38,9 prosent ville slå seg sammen med Narvik.

Og selv om bare 18,6 prosent ville at Evenes skulle stå alene, ble det vedtatt at den lille kommunen skulle forbli selvstendig med én stemmes overvekt har kommunestyret.

Skilt i Skånland

Evenes hadde valget om å enten slå seg sammen med Tjeldsund og Skånland. De valgte til slutt å være en selvstendig kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

Deler erfaringer

Bartholsen synes det er bra at Nordlandsforskning nå skal se på prosessene med kommunesammenslåing.

– Jeg synes det er spennende at de ser på dette som en mulighet for slik forskning. Det vil bli fryktelig interessant å se hvorfor politikerne valgte en annen strategi enn den som det var full enighet om.

At noen som ikke har stått i selve prosessen foretar forskningen, ser Bartholsen på som en fordel.

Verdifull kunnskap

De som står bak håper at prosjektet vil gi kommunene en hjelpende hånd for videre arbeid.

– Mange kommuner vil i en sammenslåingsprosess ha en spørreundersøkelse eller en folkeavstemning om veien videre, men vi tenker det å ha kunnskap om ulike tiltak for medvirkninger, både fallgruver og muligheter, er veldig verdifullt, sier Gjertrud Strand Sanderød, rådgiver hos kommunesektoren og fagansvarlig for prosjektet.

Folkeavstemming Klæbu

I 47 av de 93 kommunene som avholdte folkeavstemning var deltakelsen under 50 prosent.

Foto: Bent Lindsetmo