– Denne vil berge liv

Hovedredningssentralen tester ut et nytt system som skal redde folk i havsnød.

Nytt nødpeilersystem skal redde liv i nordområdene.

SKAL REDDE LIV: Denne lille oransje dingsen skal gjøre det tryggere å ferdes i nordområdene.

I dag kan det ta opp mot en og en halv time før nødsignaler kommer fram til nødsentralene.

Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge er nå med på å teste ut et helt nytt system, som skal gjøre det raskere og enklere å finne folk som er i nød i nordområdene.

Olav-Johan Johnsen

SENDER NØDSIGNAL: Alle fartøy er i dag pliktig til å ha en nødpeilesender ombord som skal varsle dersom man er i nød. Her er Olav-Johan Johnsen med det nye systemet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– I dag kan du ligge i en time før det kommer en ny satellitt og posisjonerer nødpeilesenderen. Med det nye systemet vil det være så mange satellitter at man vil bli posisjonert umiddelbart, sier Olav-Johan Johnsen i HRS.

Det nye systemet består av en nødpeilesender med innebygd GPS. Nødpeileren sender ut nødsignalene, som mottas på hovedredningssentralen.

– En revolusjon

Alle fartøy er i dag pliktig til å ha en nødpeilesender ombord som skal varsle dersom man er i nød.

Nødpeilesystem

EN REVOLUSJON: – Det nye systemet blir en helt ny verden, en revolusjon, sier redningsinspektør i HRS, Tore Wangsfjord.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Bodø har den nordligste av 35 sendere over hele verden som nå tester ut det nye systemet.

– Dette gir en global dekning som vi ikke har hatt tidligere, med en umiddelbar varsling og det tar kort tid før man blir posisjonert. Dette blir en helt ny verden, en revolusjon, sier redningsinspektør i HRS, Tore Wangsfjord.

Forskjellen på det nye og gamle systemet ble tydelig da hovedredningssentralen i januar fikk melding om et forlis på Finnmarkskysten. Denne gangen fikk mannskapet varslet via radio før båten sank, og alle på båten ble berget.

– Det som var interessant å se da vi analyserte dette i ettertid, var at posisjonen vi fikk med dagens system tok en time å få. Med det nye systemet kan vi få en posisjon i løpet av noen få minutter, sier Wangsfjord.

– Vil berge liv

Olav Johan-Johnsen og Tore Wangsfjord

FØLGER MED: Fra kontorene på Hovedredningssentralen i Bodø tester Olav Johan-Johnsen og Tore Wangsfjord ut det nye systemet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Men det er ikke bare tid å spare, det blir også lettere for redningsapparatet å finne ut hvor de som er i nød befinner seg.

– Redningstjenesten vil få tidligere varsling, vi vil spare tid og vi vil få en bedre posisjon fra nødpeilersendingene. Det vil berge liv, sier Wangsfjord.

– Hva vil dette ha å si for folk i nød?

– Det vil ha alt å si for tryggheten til folk. Testene viser veldig gode data. Desto bedre posisjon redningstjenesten kan få, jo raskere kan vi sende ut ressurser.

Går alt etter planen er systemet er fullt operativt i 2019.