– Denne veien blir en opplevelse

Tuneller med glassvegg skal gi bilistene på Lofotens mest rasutsatte veier både trygghet og opplevelse. Nå rassikres E10 for flere hundre millioner kroner.

Tuneller med glassvegg skal gi bilistene på Lofotens mest rasutsatte veier både trygghet og opplevelse. Nå rassikres E10 for flere hundre millioner kroner.

Jann Eliassen

FLERE HUNDRE MILLIONER: – Det er snakk om en del penger, men det er vår oppgave å sørge for at skattebetalerne får den kvaliteten og den sikre veien som de har bestilt, sier prosjektleder Jann Eliassen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi startet med dette prosjektet høsten 2011. Total lengde er 4,6 kilometer.

Det forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Jann Eliassen, om anleggsarbeidet som for tiden pågår på europavei 10 på stekninga fra Solbjørnneset til Hamnøya i Lofoten.

Så sent som i begynnelsen av juni raste en steinblokk på 100 tonn ned på europaveien, som beskrives som en av Lofotens mest rasutsatte.

Nå skal veien sikres. Prislappen kommer på mellom 750 og 800 millioner kroner.

– Det er snakk om en del penger, men det er vår oppgave å sørge for at skattebetalerne får den kvaliteten og den sikre veien som de har bestilt.

– Dette blir nok en opplevelsesstekning når arbeidet er ferdig, legger Eliassen til.

Ønsker å bevare utsikten

For mens en ingeniør kanskje ville vurdert å legge hele strekninga i tunell, bygges det i dette prosjektet helt spesielle rasoverbygg. Dette for å bevare den fantastiske utsikten.

– På utsiden her blir det en glassplate. Så når du kjører igjennom her så kan du se rett ut, forklarer Eliassen.

De fire rasoverbyggene får en total lengde på 960 meter. Tanken er at ras som kommer inn over rasoverbygget skal bli ledet ut i havet. Maskinene som skal støpe taket er laget i Polen og montert på anleggsplassen.

– Det går med i underkant av 20.000 kubikk betong, eller 2000 lastebillast i betong, utdyper Eliassen.

Over 200 mann i arbeid

E10 Lofoten

RASSIKRES: De fire rasoverbyggene får en total lengde på 960 meter.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Etter de fire rasoverbyggene, går veien over i en cirka 1,5 kilometer lang tunell som går utover til Hamnøya. Der skal deler av overskuddsmassene brukes på nok et spesielt prosjekt.

– E10 over Hamnøy er ekstremt utsatt for værpåvirkning. Så vidt meg bekjent har det vært en bil som har blitt skylt av veien der, sier Eliassen.

– Den gang var det heldigvis bare snakk om materielle skader. Men for å unngå at noe slikt skjer igjen, skal vi forsøkte å legge ut en skuldermolo der.

Totalt er over 200 mann i arbeid. Mellom 110 og 120 personer er på jobb til enhver tid.

– Det er en stor arbeidsplass, og det er mye arbeid som skal gjøres, sier Eliassen.

– Folk har forståelse

På spørsmål om hvordan trafikken avvikles forbi anleggsområdet, forteller prosjektlederen at de har bygd omkjøringsveier på de fleste rasoverbyggene.

– Det har i grunnen gått rimelig greit. Turister og reisende opplever en del venting på grunn av de anleggsarbeidene som pågår. Vi sprenger ut høye fjellskjæringer opptil 30 meter i høyde, og da sier det seg selv at det tar tid å både sprenge og rydde veien.

– Så skal det i tillegg sikres etterpå, slik at det er trygt å ferdes her. Da blir det litt venting.

– Opplever dere noen sure miner?

– Det er enkelte perioder at ventetiden blir lengre enn det kvarteret det vanligvis tar. Men folk har som regel forståelse.

Prosjektet skal etter planen være ferdig i desember i år.

– Det kan nok sikkert bli en del etterarbeid utover vinteren også, men åpningen av trafikk vil skje på denne siden av året, avslutter Eliassen.