– Den skaper økologisk ørken

Naturvernforbundet i Nordland frykter at regjeringen vil plante sitkagran, en tretype som er svartelistet av Artsdatabanken.

Sitka-granskog

Naturvernforbundet i Nordland sier at sitkagranen skygger for alt annet som vokser der fra før av og lager økologiske ørkener.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er slik at sitkagranen har en utrolig evne til å klore seg fast og overleve, og den skygger for alt annet som vokser der fra før av.

Dermed blir økologiske ørkener der disse plantefeltene blir stående, sier Erling Solvang, leder i Naturvernforbundet i Nordland.

Erling Solvang i Naturvernforbundet i Nordland

Erling Solvang

Foto: Bente H. Johansen / NRK
Ivar Myklebust, direkør i Artsdatabanken

Ivar Myklebust

Foto: NRK

I klimameldinga for 2012 sier regjeringa at de vil øke skogplantingen langs kysten av Norge. Det vil gi et bedre klima, og redusere klimagassene.

På svartelisten

Problemet er bare at den mest vanlige tresorten i norske plantefelt er sitkagran, en fremmed art i norsk natur.

Sitkagran er svartelistet fordi den har stor spedningsevne og etablerer seg blant annet i den truede naturer en kystlynghei. Derfor er den nå kommet på svartelisten av Artsdatabanken , sier direktør Ivar Myklebust.

Sitkagrana tåler saltvann og vokser fort. Derfor tar den opp dobbelt så mye CO2 sammenlignet med andre treslag.

Tar hensyn

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sier at de ikke uten videre vil stoppe all bruk av sitkagran, selv om de vil ta hensyn til at den er svartelistet.

– Vi tar naturligvis hensyn til det. V i har en naturmangfoldslov som sier at der det bryter med viktige naturverdier så vil man få nei.

Men jeg er helt sikker på at vi skal klare og finne en fornuftig skogpolitkk der vi også tar hensyn til andre naturverdier, sier Solhjell.

Det er mange ungdommer som de siste tiårene har hatt sommerjobb med å plante grantrær. Men nå har trærne vokst seg store, og Erling Solvang i Naturverforbundet er ikke fornøyd med resultatet.

– Det verste med denne granplantingen er at den oppfører seg som et ugress, den fortrenger de stedegne plantene som gjør at man får forringet det biologiske mangfoldet, sier Solvang.

World Wide Fund i Norge jubler for at sitkagran har havnet på den offisielle svartelista.

– Dette er en gledens dag for norsk naturmangfold. Med den nye svartelista har vi kommet et langt skritt nærmere å stanse bruken av fremmede treslag i norsk natur, sier Nina Jensen på WWFs hjemmesider.

Sitkagran

Sitkagranen (t.v) har mye tettere grener og dekker bakken mer enn vanlig norsk gran (t.h).

Foto: Bente H. Johansen / NRK