NRK Meny
Normal

– Den mest uprofesjonelle saksbehandlingen jeg har opplevd

Ordføreren i Hattfjelldal raser etter at Klima- og miljødepartementet ikke vil tillate snøskuterkjøring.

Snøscooter

Tidligere forsøkskommuner får ikke tillatelse til snøskuterkjøring.

Foto: Torbein Rønning (CC BY-NC-ND 2.0)

– Dette er den mest uprofesjonelle saksbehandlingen jeg har opplevd som ordfører. De kan ikke holde på sånn som dette, sier ordfører Asgeir Almås (Ap) i Hattfjelldal.

I dag mottok han brevet fra Klima- og miljødepartementet der de har kommet fram til at de ikke kan lage noen midlertidig forskrift om snøskuterløyper for tidligere

Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (Ap)

Asgeir Almås, ordfører i Hattfjelldal.

forsøkskommuner.

Almås ble svært overrasket da han fikk brevet.

– Saken har vært oppe i Stortinget, vi har deltatt på høringsmøter. Alle var enige om at dette virket fornuftig og signalene var at dette ville gå i orden. At det ikke er hjemmel for en slik forskrift burde de ha funnet ut tidligere, slik at vi slapp å bruke tid og penger på dette, sier Almås.

Også Fauske har vært forsøkskommune. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke er like frustrert som sin kollega i Hattfjelldal.

– Jeg opplever det som en skandale. Jeg vet ikke om departementet har sett konsekvensene av det de gjør, sier Johnsen Brekke til Saltenposten.

Mener det vil være ulovlig

Hattfjelldal har i 13 år vært forsøkskommune for snøskuterløyper. En ordning som ble avsluttet i fjor. Etter det har departementet jobbet med en lovendring som skal gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter. Nå kan det ikke bli snøskuterkjøring før saken har vært oppe til behandling i Stortinget.

–Motorferdselslovens formål er at motorferdsel i utmark er forbudt. Det ville ikke vært innenfor lovens rammer dersom vi laget en midlertidig forskrift for dette, sier Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet.

Jens Frølich Holte

Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet

Foto: Bjørn Stuedal

– Hvorfor har dere ikke oppdaget dette tidligere?

– Dette er et spørsmål som har kommet opp akkurat nå når lovendringen har kommet på bordet. Da vi fikk dette på bordet, tok vi tak i det og konkluderte med at det ikke ville være tillatt.

– Går utover næringslivet

Saken ligger nå til behandling i Energi- og miljøkomiteen. Almås frykter det ikke blir en avklaring før til våren.

– Vi har næringsliv som har livnærer seg på skuterkjøringen. I tillegg har vi en stor bunke med dispensasjonssøknader vi ikke har behandlet, fordi vi har ventet på at denne forskriften skulle gå i orden, sier Almås.

– Jeg registrerer at ordføreren i Hattfjelldal ikke vil vi skal følge loven. Dessuten; Grunnen til at dette problemet oppstod var at stortingsflertallet med Arbeiderpartiet i spissen stanset forsøksordningen vi hadde begynt på. Så her kan du si at ballen på sett og vis har blitt spilt tilbake, sier Jens Frølich Holte.