NRK Meny
Normal

– De utenlandske sjåførene blir som «bambi på glattisen»

Utenlandske vogntog er fortsatt overrepresentert på bilbergings- og ulykkesstatistikkene. Verst er det i Nord-Norge og på Vestlandet, hvor risikoen for å bli innblandet i alvorlige ulykker er tre ganger så høy som i resten av landet.

E6 er stengt mellom Dunderland og Krokstrand på grunn av et vogntog.

Vogntogene har de siste dagene stått på kryss og tvers langs E6 i Nordland. Her er veien stengt mellom Dunderland og Krokstrand på grunn av et vogntog med trøbbel.

Foto: 03030-tipser

Denne uken har uvær og dårlig føre skapt til dels store utfordringer for vogntog i fylket. Bare i går satte fem-seks vogntog seg fast i Dunderlandsdalen i Rana. Dagen før måtte fire vogntog berges og sist helg satte seks vogntog seg fast på veier i Nordland.

Fredrik Bergmann i Falck Redning har vært i bransjen i 15 år, og sier at bedre utstyr og biler ikke har gjort situasjonen bedre.

– Årsaken er at godsbiler fra Polen og Baltikum har økt. I store transportfirmaer med flere tusen ansatte, sendes unge, uerfarne sjåfører ut på norske veier. Det er en viktig årsak til at situasjonen ikke blir bedre.

– Risikoen øker

Bergmann har sett nærmere på hvordan tallene fordeler seg mellom norske og utenlandske sjåfører.

Bakgrunnen er et oppdrag fra Vegdirektoratet, der Falck, If Forsikring og Viking siden 2011 har samlet inn data om bilberginger. Målsettingen er å avdekke hvilke veistrekninger som er mest utsatt for ulykker og veisperringer.

Antall ulykker med personskade per mil

Antall tunge godsbiler i politirapporterte trafikkulykker med personskader per million kjørte km i Norge 2007-2012, fordelt på Sør/Øst Norge og Vest-Norge/Trøndelag/Nord-Norge for kjøretøy som er registrert i Skandinavia og kjøretøy som er registrert i øvrige land.

«Bambi på glattisen»

Statistikken viser at utenlandske vogntog og sjåfører er kraftig overrepresentert i ulykker og hendelser som krever bergingshjelp. Dette gjelder særlig vinterstid.

– Sjåførene blir som «bambi på isen». I tillegg er norske veier i særklasse dårlig, mener Fredrik Bergmann.

Berging av lastebiler i Norge

Berging av lastebiler i Norge. Tallene viser skadeårsak og forskjeller mellom norske og utenlandske sjåfører.

Foto: Falck Redning

Samtidig er flere norske enn utenlandske vogntog involvert i møteulykker, utforkjøringer og velt.

– Nordmenn har utstyret og gode kjøretøy. Det gjør at de holder høyere fart, noe som også gjør at faren for førerfeil øker, bemerker Bergmann.

Tre ganger mer utsatt for ulykker

En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser også at vogntog fra land utenfor Norden, er tre ganger så utsatt for å bli innblandet i alvorlige trafikkulykker i Nord-Norge, Trøndelag og på Vestlandet enn ellers i landet.

Forskerne har identifisert to faktorer som kan bidra til å forklare forskjellen.

– Den første er vinterkjøring, der vi har sett at godsbiler fra Europa har en større andel ulykker i vinterhalvåret. Den andre faktoren er at det ser ut til å være mer krevende å kjøre i nord og vest, sier transportforsker Tor-Olav Nævestad ved TØI.

Andel utenlandske vogntog av totalt loggførte hindringer hittil i vinter.

Fylke

Hindring/uhell vogntog totalt

Hindring/uhell utenlandske vogntog

Østfold

2

2

Akershus

15

1

Oslo

7

Hedmark

3

3

Oppland

4

1

Sør-Trøndelag

2

Nord-Trøndelag

13

7

Nordland

132

93

Troms

51

36

Finnmark

37

16

Sum

268

159

En stor utfordring

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Fremskrittspartiet, sier regjeringen gjør det de kan for å sikre vintertrafikken.

– Vi har firedoblet antall kontroller. Når det gjelder kjøreferdigheter, så er det litt vanskeligere å kontrollere utover å sjekke at vedkommende har de nødvendige papirene, sier Karlsen.

Han forteller at Vegvesenet startet et samarbeid med de ulike selskapene som benytter seg av vogntogene og også har laget et informasjonshefte om å kjøre på snø og is.

– Vi må stole på at den opplæringen sjåførene har fått står i stil til forholdene på norske veier, samtidig som vi gjennomfører tekniske tiltak.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Surfer Shannon Ainslie blir jaget av spekkhoggere som forveksler han med sel, skal vi tro forskerne.
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?