Anmeldte samboeren for vold - måtte vente tre år på dom

Tre år etter Heidi Kristin Røreng anmeldte sin voldelige samboer ble han dømt i retten. Politiet bruker for lang tid i familievoldssaker mener bistandsadvokat.

Created by InfoDispatcher

FORTELLER ÅPENT: Heidi Kristin Røreng forteller åpent om hvordan den lange saksbehandlingstiden i politiet holdt på å knekke henne.

– Det begynte med et slag, også et til. De første gangene sa han unnskyld, men til slutt sa han rett til meg at det ble for dumt å si unnskyld siden han hadde slått så mange ganger.

Heidi Kristin Røreng

LIV UTEN VOLD: Heidi Kristin Røreng har kjempet seg ut av et liv med vold.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Heidi Kristin Røreng ble i 13 år utsatt for vold av sin daværende mann. 27. august 2010 ble han anmeldt til politiet av Barnevernet, da Røreng ikke turte å anmelde selv.

– Jeg følte jeg levde på nåde, alt jeg gjorde var galt. Vi har tre unger sammen og jeg gjorde alt jeg kunne for at de skulle ha det bra.

Ingen av de tre barna bor nå sammen med foreldrene.

– Jeg visste jo at det han gjorde var feil, men følte alltid at det var meg det var noe galt med.

Røreng beskriver hvordan hun i de to siste årene før anmeldelsen prøvde å finne en løsning på hvordan hun kunne komme seg ut av forholdet og samtidig beholde barna.

– Jeg jobbet systematisk for å finne en løsning. Jeg måtte ha ungene med meg, men greide ikke å finne en utvei. Det var helt umulig.

Lang saksbehandlingstid

Det tok over tre år før Rørengs sak ble dømt for retten.

Først i februar kom saken opp for Alstahaug tingrett. Mannen ble dømt til fengsel i to og et halvt år, men på grunn av den lange saksbehandlingstiden i politiet fikk strafferabatt, ett år ble gjort betinget.

– De sa dette ville gå fort og greit. Hadde denne saken vært ferdig innen det første året hadde jeg kanskje ikke vært så nedtrykt og knekt som jeg ble. Jeg hadde aldri trodd det ville ta tre år, forteller Røreng.

Advokat Allan Rognan

FOR LANG TID: Bistandsadvokat Allan Rognan mener politiet bruker for lang tid i voldssakene.

Foto: Frank Nygård / NRK

Allan Rognan har vært bistandsadvokat for Røreng og en rekke andre i familievoldssaker, han mener politiet på Helgeland bruker altfor lang tid.

– Flere familier har ventet nærmere fire år på en avklaring. Dette går på rettssikkerheten løs, og er overgrep både mot fornærmede, deres barn og mot den som er tiltalt.

Heidi Kristin Rørengs eksmann prøvde å anke dommen til lagmannsretten, men retten har avvist anken.

– Han anket saken med utsagn som at det var jeg som hadde banket han i 13 år. Jeg føler at politiet ikke har gjort så mye annet enn å ivareta hans rettigheter.

– Feilen ligger hos politiet

For to uker siden inviterte politiet på Helgeland media for å fortelle om familievoldssaker, som ifølge politiet selv har høy prioritet på Helgeland.

Politiadvokat på Helgeland, Jonas Nerdal

UTFORDRENDE: Jonas Nerdal, politiadvokat i Helgeland politidistrikt prøver å finne bedre måter å håndtere familievoldssaker på.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi mener vi har blitt flinkere til å få frem helheten. Istedenfor å fokusere på en eller to enkeltepisoder bruker vi nå tiden og mange fler ressurser på å få frem hele bildet av hva slags regime de fornærmede har levd under, forklarer Jonas Nerdal, politiadvokat i Helgeland politidistrikt.

Rognan mener politiets somling må gjøres noe med

– Feilen ligger hos politiet. Det skapes tilfeller hvor voldsmennene får en halv straff fordi politiet bruker for lang tid.

–Vi har stor forståelse for at det er svært belastende. Vi skal ikke skylle på noe i de sakene vi har brukt for lang tid. Dette er vår utfordring og vi må løse det på en bedre måte, forteller Nerdal.

– Man blir tatt godt vare på av politiet og man blir trodd, men man må være forberedt på at dette er en lang prosess, avslutter Røreng.