Hopp til innhold

– De mest syke faller mellom to stoler

Tilbudet til pasienter innenfor rus og psykiatri i Nord-Norge er nå så dårlig at syke mennesker dropper å gå til legen, hevder brukerorganisasjonene. Nå ber de helseministeren gripe inn.

Asbjørn Larsen

Asbjørn Larsen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) har sammen med de andre brukerorganisasjonene i Nord-Norge forfattet et bekymringsbrev til helseministeren.

Foto: Kaja Staude Mikalsen

Samtlige av brukerorganisasjonene på rus- og psykiatrifeltet i Nord-Norge har sendt et bekymringsbrev til helseminister Bent Høie.

I brevet hevder de pasientenes tilbud forverres fra måned til måned.

– Folk er veldig bekymret. Vi har en stor gruppe med de mest syke menneskene som faller mellom to stoler, sier en fortvilt Asbjørn Larsen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) til NRK.

– Jeg tror også mange dyktige fagfolk som ønsker å hjelpe denne gruppa er fortvilte, legger han til.

– Dropper å gå til legen

Over flere år er døgntilbudet i Nord-Norge bygget kraftig ned, og nå trues også de distriktspsykiatriske sentrene, mener brukerne.

Nå er det slutt på tålmodigheten, sier leder i Mental Helse i Nordland, Leif Strømdahl.

– Det legges ned døgnplasser og døgntilbud i et svært stort omfang. I perioden fra 1998 og fram til 2013 er det en nedgang på over 35 prosent. Det vil si at det er lagt ned over 2000 døgnplasser.

I tillegg mener de at de distriktspsykiatriske sentrene ikke fungerer godt nok.

Både Larsen og Strømdahl hevder utviklingen gjør at syke mennesker dropper å gå til legen sin.

– Pasienter har mistet troen på at de faktisk får det tilbudet de trenger.

Tar bekymringen på alvor

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier de tar bekymringen på alvor.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier de vil svare på brevene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Jeg har fått med meg at flere har vært bekymret for denne situasjonen. Vår intensjon er jo at det skal være en større aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og rus, enn det skal være på somatikk.

– Dette har vi også gitt alle de regionale helseforetakene klar beskjed om, legger hun til.

Erlandsen understreker at de har gitt samtlige helseforetak en frist til 1. mars for å komme med en plan for hvordan de skal håndtere nettopp dette feltet.

– Er det grunn til bekymring?

– Det kan ikke jeg uttale meg om, men det høres ikke bra ut dersom pasienter kvier seg for å kontakte legen sin. Jeg har tillit til at Helse Nord gjør gode vurderinger rundt dette, og så skal vi følge opp når helseforetakene kommer med sin tilbakemelding i mars.

– Vil dere svare brukerorganisasjonene?

– Det skal vi selvsagt gjøre.