– De har virkelig hatt maksimal uflaks

To elgokser led en trist skjebne etter en slåsskamp på øya Vega i Nordland.

To elgokser druknet på Vega

De to elgoksene ble funnet druknet i en dreneringsgrøft, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Foto: Tomas Rautila

De to elgoksene ble funnet druknet i en dreneringsgrøft, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Dette er ikke noe hyggelig i det hele tatt, sier Tomas Rautila, som er leder i viltutvalget på Vega til NRK.

Han forteller han at oksene har slåss nær kanalen, før den ene på uheldig vis har viklet geviret inn i GPS-båndet til den andre.

– Bildene forteller egentlig sitt. Den ene har nok dratt med seg den andre ned i kanalen, og så har de ikke kommet seg løs. De har vært maksimalt uheldige for det skal ikke så mye til for GPS-båndene løsner, forteller Rautila videre.

Ifølge NINA fikk elgene trolig panikk da de falt ned i vannet, de inhalerte vann og druknet etter kort tid.

Elgen koloniserte Vega i 1985

Siden 2007 har forskere fra både NINA, NTNU og Norges veterinærhøgskole undersøkt den genetiske variasjonen i den norske elgbestanden. Det er i lys av dette at svømmeglade elg på Vega har vært av særlig interesse for forskerne, skriver forskning.no.

Etter at de tre første elgene koloniserte Vega i 1985, har bare 20 nye elger innvandret til øya. De er opphavet til dagens bestand på omtrent femti elg.

Siden 1992 har forskerne merket nesten alle elgene som er født på Vega eller som har innvandret.

Men de har nesten aldri tidligere opplevd at elgen har blitt skadet som følge av GPS-merkingen.

– Umulig å eliminere risikoen

De to oksene er de eneste, av totalt 312 merkede elg på øya, som har dødd som direkte følge av at de bar et radiohalsbånd. I tillegg er det tre elger som har dødd under selve merkeprosessen. Totalt er det gjennomført 500 merkinger av elg på øya.

Men NINA synes likevel hendelsen er trist

– Det er viktig for oss, både av hensyn til dyra og med tanke på den kunnskapen studien skal frambringe, at elgene ikke påvirkes av merkingen. Men merking og immobilisering av dyr vil alltid være forbundet med en viss risiko og selv om vi ved NINA jobber kontinuerlig med å forbedre metodene, er det umulig å eliminere denne risikoen helt og fullt, sier veterinær Bjørnar Ytrehus.

Laster kart, vennligst vent...

Etter at de tre første elgene koloniserte Vega i 1985, har bare 20 nye elger innvandret til øya. De er opphavet til dagens bestand på omtrent femti elg.