NRK Meny
Normal

– Brukte 800.000 for å få sønnen sin tilbake

Etter et halvt års kamp i Tyrkia fikk Maren Rynning Sjåmo foreldreretten til sønnen, som ble bortført av den tyrkiske barnefaren. – Du må kjempe helt alene, sier hun.

Maren Rynning Sjåmo og sønnen

GJENFORENT: Maren fikk tilbake sønnen etter ett halvt års kamp i det tyrkiske rettsvesenet. Bare advokatregningen kostet 200.000 kroner.

Foto: Privat

Tirsdag denne uken fikk hun den etterlengtede telefonen fra sin tyrkiske advokat om at hun fikk foreldreretten.

– Det har vært en lang og slitsom kamp for å få ham tilbake. Jeg hadde ikke klart det uten min tyrkiske advokat, Asim Özcan, sier Sjåmo til NRK.

Det har vært et tøft halvår for ettbarnsmoren fra Mosjøen. Da sønnen hennes ble bortført av den tyrkiske barnefaren ble hun igjen i Tyrkia. Hun hyret en advokat for å få tyrkisk rettsapparat til å gi henne foreldreretten til sønnen.

Det var avisa Helgelendingen som først omtalte saken.

Ingen hjelp å få

Sjåmo mener hjelpen fra norske myndigheter har uteblitt, og at hun måtte klare seg på egenhånd.

– Norske myndigheter er gode på å fraskrive seg ansvar når det gjelder barnebortføringer. Jeg kontaktet dem den første dagen, og følte at jeg ble en kasteball mellom UD og Justisdepartementet.

Hun anslår at oppholdet i Tyrkia, reisene til og fra landet og advokatutgiftene kostet til sammen 800.000 kroner. Over halvparten av pengene ble samlet inn av lokalbefolkningen i Mosjøen.

– Hele prosessen har vært veldig kostbar. Og jeg hadde ikke klart meg uten hjelp fra familie og bekjente som startet innsamlingsaksjon for å dekke utgiftene.

Vanskelige saker

Ifølge tall fra Justisdepartementet er det registrert 24 barn som er bortført fra Norge til utlandet, og 8 barn bortført fra utlandet til Norge første halvår av 2015.

Advokat Elisabeth Brodtkorb

KREVENDE: Advokat Elisabeth Brodtkorb mener bortføringssaker er vanskelige å løse.

Foto: Kindem advokatkollegiet

Advokat Elisabeth Brodtkorb har lang erfaring med barnebortføringssaker i utlandet, og har hatt et godt samarbeid med norske myndigheter.

– Og det er lettere å få utlevert barn fra land som er tilsluttet Haag-konvensjonen, sier hun til NRK.no.

Brodtkorb råder foreldre som er bekymret for bortføring til et annet land om å fastsette et utreiseforbud for barnet.

– Departementet bistår

I en e-post til NRK skriver Justisdepartementet de bistår i barnebortføringssaker med informasjon, veiledning og tett kontakt med utenlandske myndigheter.

– Dette gjør vi for for å bidra til at barnebortføringssaker håndteres raskt og effektivt, sier Håvard Bekkelund, ekspedisjonssjef i Justisdepartemementet.

Han vil ikke gå inn på Maren Sjåmos sak spesielt og henviser til taushetsplikten.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi ikke bistår foreldre i skilsmissesaker, eller saker om foreldreansvar i utlandet.