NRK Meny
Normal

Ekspert: – Brønnøy kommune har sviktet sin oppgave

Tirsdag døde en 9 år gammel gutt i en steinfylling i Brønnøysund. Sivilarkitekt Carl Wilhelm Tyrén mener kommunen burde sørget for at fyllingen var sikret.

Steinfylling i Brønnøysund

– Det er kommunens oppgave å sørge for at grunneiere og entreprenører sikrer steinfyllinger. Når man i tillegg har fått flere henvendelser, må man ta affære, sier Carl Wilhelm Tyrén.

Foto: Ola Helness / NRK

Ifølge plan- og bygningsloven er det ingen tvil om hvem som har ansvar for å påse at steinfyllinger er trygge for omgivelsene, mener sivilarkitekt Carl Wilhelm Tyrén, som har skrevet en håndbok om plan- og bygningsloven.

William Lading Johansen (9) fra Molde omkom etter klemskade på Salhus i Brønnøysund tirsdag ettermiddag. Gutten var på vinterferie i Brønnøysund og ulykken skjedde da han lekte i en steinfylling.

– Det er kommunens oppgave å sørge for at grunneiere og entreprenører sikrer steinfyllinger. Når man i tillegg har fått flere henvendelser, må man ta affære, undersøke saken og gi eventuelle pålegg dersom man mener det er nødvendig, sier Tyrén til NRK.

Ingen skilt eller sikring

Tyrén mener at når kommunen får gjentatte henvendelser må de undersøke forholdene.

– Her har kommunen blitt kontaktet av naboer som påpeker at det kan være farlig å bevege seg i området. Da må det treffes tiltak.

Ordfører Johnny Hansen (Ap) i Brønnøy

Ordfører i Brønnøy, Johnny Hansen, sier kommunen avventer politiets konklusjon.

Foto: Ola Helness

Eksperten sier det trolig ligger mange usikrede steinfyllinger rundt omkring.

– Dersom disse fyllingene ligger langt fra bebyggelsen, trenger det ikke være noen fare. Men dette var ikke tilfelle her. Da har kommunen plikt til å undersøke. Det er kommunen som håndterer plan- og bygningsloven som myndighet, sier Tyrén.

– Vet ikke hvem som har gjort feil

Politiet på Helgeland er i full gang med å finne ut hvordan dødsulykken i Brønnøy kunne skje.

Ordfører i Brønnøy, Johnny Hansen (Ap), sier til NRK at kommunen har fått henvendelser om steinbruddet, og at lokalavisen har skrevet om fyllingen, men at dette har ligget på et administrativt nivå.

– Det er vanskelig for meg å si om vi har gjort rett eller feil i denne saken. Nå driver politiet etterforskning, og da vil man komme frem til om dette er kommunens skyld, sier Hansen til NRK.no.

Hansen sier det er lett å si i ettertid at man skulle gjort mer.

– Det har vært en dialog mellom kommunen, tiltakshaver og eieren av fyllinga. Dette har gått på når man skal ta i bruk området og hvilke planer som er klare.

Vil ikke fordele skyld

Ordføreren sier at å fordele skyld ikke er det rette å gjøre nå.

– Nå må politiet få gjøre jobben sin og sette seg inn i hvordan saksgangen har vært, og så kommer konklusjonen om hvem som hadde ansvar.

– Området er gjerdet inne etter begjæring fra politiet. Planavdelinga og den administrative avdelinga jobber nå med å få samlet dokumentasjon, og bistå politiet med det de mener må gjøres, sier Hansen, som føler med de pårørende etter ulykka.

– Det er forferdelig. Nå har ulykken skjedd. Vi vil ettergå det som har skjedd og eventuelt ikke skjedd fra kommunens side. Når det kommer slike advarsler må de tas på alvor – uansett hva det gjelder, sa ordføreren.

– Ubebygde areal i bebygde områder skal holdes i stand

I paragraf 28–2 som gjelder sikringstiltak ved byggearbeid, står det at det er tiltakshaver og/eller ansvarlig utførende skal sikre at byggearbeidene og det gjøres på tomten ikke fører til skade på tredjepart eller tredjeparts eiendom. Dette gjelder også sikring i årene etter at en fylling ble anlagt.

Denne bestemmelsen kom da plan- og bygningsloven ble endre i 2010, men ifølge Tyrén er den en direkte videreføring av den gamle bygningsloven fra 1985.

– Så har du en annen bestemmelse, paragraf 28-5, som gjelder orden og på og bruk av areal, sikringstiltak ved byggverk. Denne bestemmelsen sier at ubebygde areal i bebygde områder skal holdes i stand. Her kan kommunen gi pålegg dersom ferdsel eller opphold på området anses som farlig.

– Ikke grunn til innstramming

Dersom kommunen ikke finner en ansvarlig utførende eller tiltakshaver, er det grunneier som har ansvaret for sikring.

Tyrén kan ikke se at det er noen grunn til å stramme inn regelverket etter den tragiske dødsulykken i Brønnøysund.

– Nei, lovverket er klart nok, både med hensyn til paragraf 28-2, som omhandler sikring i forbindelse med byggearbeid. Men også paragraf 28-5, som generelt sier at man skal sikre sin eiendom slik at ikke det oppstår farlige forhold.