NRK Meny
Normal

– Borten Moe kommer nordover for å smiske med fiskerne

Oljeminister Ola Borten Moe har bedt fiskerne om et møte når han kommer til Lofoten i dag. – Hensikten er innlysende. Han kommer for å smiske, sier kystfisker Bjørnar Nicolaisen i Andøy Fiskarlag.

Fisker Bjørnar Nicolaisen fra Andøya

SKEPTIKER: – Hensikten med dette møtet er ukjent, men innlysende. Ministeren prøver å få kystfiskerne på gli til å gjøre innrømmelser i forhold til at kanskje deler av disse viktige gytefeltene for torsk, kan åpnes for oljevirksomhet, sier kystfisker Bjørnar Nicolaisen.

Foto: Ingrid K.J.Lånan

Fredag presenterer olje og energiministeren kunnskapsinnhentingen om Nordland VI, VII og Troms II. Rapporten tar også for seg samfunns- og næringsmessige virkninger for reiseliv og fiskerinæring, fastslår Olje- og energidepartementet.

Men allerede i dag skal olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) møte Fiskarlaget, dagen før kunnskapsinnhentingskonferansen i Svolvær.

Da skal han fiskeripolitisk talsmann Bjørnar Nicolaisen i Andøy fiskarlag si sin mening om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver Andøyposten.

– Kommer for å smiske

Bjørnar Nicolaisen

Fiskeripolitisk talsmann Bjørnar Nicolaisen i Andøy fiskarlag.

Foto: Helge Lyngmo / NRK

Nicolaisen sier til NRK.no at Borten Moe ikke har fortalt fiskerne hvilken agenda han har for møtet.

– Men jeg er ikke i tvil om at dette er et forsøk på å smiske for kystfiskerne i Lofoten og Vesterålen, og få oss for å si ja til å åpne deler av Lofoten og Vesterålen, sier Bjørnar Nicolaisen, som representerer Andøy Fiskarlag på møtet.

Det var Andøy fiskarlag som startet opprøret under seismikkskytingen mellom 2007 og 2009. Trykkbølgene skremte vekk fisken og det var umulig å drive fiske de tre årene seismikkskytingen pågikk, hevder fiskarlaget.

Resultatet av bråket gjorde at myndighetene bestemte seg for å innhente mer kunnskap. Det er denne kunnskapen som skal presenteres.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Det er bra at regjeringen har lagt ned dette arbeidet. Men vi må være klar over at det er vår fortjeneste at disse kunnskapsinnhentingene er iverksatt. Men det synes som om Oljedirektoratet har kuppet arbeidet. De eneste de er interessert i er kunnskaper om hvordan de skal kunne gå løs på dette sårbare havområdet, sier han til NRK.no.

– Skuffet over Borten Moe

Nicolaisen er skuffet over det han kaller olje- og energiministerens manglende vilje til å se saken fra fiskernes side.

– Ola Borten Moe er sikkert en grei fyr. Men han har lagt for dagen ei holdning som vitner om at han ikke skjønner alvorligheten i disse inngrepene i naturen under havoverflaten. Han forstår ikke hvilke konsekvenser det kan få for Norges befolkning å gå løs på gyteområdene til den østatlantiske torsken. Det virker heller ikke som om han forstår at dette er en ressurs som vi deler med blant annet Russland, sier fisklarlagsmannen.

– Lofoten er hellig for russerne. Russerne forstår at vellykket gyting på feltene i Lofoten og Vesterålen berører hele Barentshavet, sier han til NRK.no.

Betent miljøsak

Dokumentet olje- og energiministeren skal legge fram er resultatet av fjorårets Lofoten-kompromiss i regjeringen. Samtidig innledes omkampen om en av de mest betente norske miljøsaker noensinne.

Den langvarige striden i regjeringen endte som kjent med garantier mot åpning av de aktuelle blokkene Nordland VI og VII og Troms II i inneværende stortingsperiode.

Konsekvensutredning ble det heller ikke. I stedet gikk startskuddet for det som ble hetende «kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet».


Les også: Bellona: – Lofoten er siste skanse
Les også: Olje i nord gir byggeboom i sør
Les også: – Spår tidobling av oljevirksomhet

Nordsjøfisker advarer

Nils Myklebust

Fisker Nils Myklebust.

Foto: NRK

Nils Myklebust som er fisker i Nordsjøen advarer sine kolleger i nord til å tro på at sameksistens mellom fisk og olje er mulig i nord.

– «Sameksistens» er et moteord som oljefolkene sine propagandafolk har plantet. Jeg tror ikke det finnes en eneste fisker fra Nordsjøen som vil stå fram å si at det har vært en sameksistens. Det har vært «flytt dere, for her kommer vi. Og vi har så store kostnader at dere må ha dere vekk», sier Myklebust.

Sett fra et fiskersynspunkt mener han at oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen er helt uansvarlig.

– Jeg var selv et av fartøyene som ble presset ut av området da staten drev med seismikkskyting eller såkalt kunnskapsinnhenting, sier han.

Myklebust mener det må lages en verneplan for gyteområdene til verdens største torskebestand, som kan sammenlignes med verneplanene for nasjonalparkene.

– Det er først og fremst gytefeltene som må få varig vern. Men også de sårbare fiskeriområdene hvor torskeyngelen og annen småfisk vokser opp. Det vil uansett være masse plass for oljenæringa.

– Pengene rår

Uttakleiv

Den langvarige striden i regjeringen endte som kjent med garantier mot åpning av de aktuelle blokkene Nordland VI og VII og Troms II i inneværende stortingsperiode.

Foto: TORIL IRENE WAHL

Myklebust sier fiskernes kamp mot oljenæringa er Davids kamp mot Goliat.

– Det må bli en oljefri sone på minst 35 nautiske mil ut fra kysten. Men oljenæringa har så ufattelig mye penger til å påvirke alle beslutningstakere, sier Nils Myklebust.

Gleder seg

11 av 12 kommunestyrer i Lofoten og Vesterålen har sagt ja til konsekvensutredning, i likhet med fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark samt bystyrene i Bodø, Narvik, Tromsø og Harstad.

Det er likevel en rekke forhold som må på plass om Nordland fylkeskommune til slutt kommer til gå inn for å åpne dette området. Det viktigste er sikkerhet og beredskap, samt hensynet til fiskeriene.

Nødvendig infrastruktur er også essensielt før en eventuell åpning.

– Fylkestinget og fylkesrådet i Nordland har vedtatt ønske om konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II. Dersom den innhentede kunnskapen viser at ulempene blir mindre enn fordelene, er vi kommet ett skritt lengre mot en slik konsekvensutredning, sier fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF).

Nordland fylkeskommune arbeider med å få etablert et nasjonalt beredskapssenter i Nordland. Dette må være en del av denne infrastrukturen. Videre må eventuelle funn blir ilandført. Sokkelen er så smal i dette området at eventuelle plattformer vil bli til hinder for fiskeriene.

– Dette havområdet er unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi må derfor kunne sette strengere betingelser her enn andre steder på kontinentalsokkelen. Lokale og regionale politiske myndigheter må få delta i arbeidet med å sette vilkår knyttet til letelisenser, sier Arve Knutsen.