NRK Meny
Normal

– Bør vurdere å gjøre Hurtigruten til ren turistattraksjon

I dag kjøper staten tjenester fra Hurtigruten for cirka 750 millioner kroner i året. Men er det vel anvendte penger? Det skal vi diskutere i vår direktesendte temasending i dag klokka 14.30.

Se temasending om Hurtigruten

Klokka 14.30 diskuterer vi Hurtigrutens fremtid.

Blant deltagerne er Dagfinn Olsen, som er gruppeleder for Fremskrittspartiet på fylkestinget i Nordland.

Han mener vi må stille oss spørsmålet: Skal Hurtigruten være en godsbærer eller en ren turistattraksjon?

Dagfinn Olsen

– Jeg er ikke sikker på at den nåværende avtalen er en spesielt god avtale for staten, sier Dagfinn Olsen (Frp) om hurtigrutenavtalen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Selv har ikke Olsen det endelige svaret, men:

– Jeg er ikke sikker på at den nåværende avtalen er en spesielt god avtale for staten, sier Olsen.

Frakter mindre gods

Denne uken har NRK sett nærmere på avtalen mellom staten og Hurtigruten, som for øyeblikket blir gransket av ESA.

En del av avtalen sier at staten skal betale for frakt av 150 paller med gods på hver reise fra Tromsø og nordover. Men NRKs gjennomgang av godstallene viser en samlet nedgang på 15 prosent i Troms og Finnmark, sammenlignet med året før. Verst er tallene fra Tromsø havn, der nedgangen har vært på 40 prosent i samme periode.

– Dette viser vel at Hurtigruten ikke er en spesielt viktig aktør. Skal man få mer gods på sjøen må man ha hurtig kommunikasjon, og jeg vet ikke om Hurtigruten er det beste alternativet. De spiser jo også av markedet, som gjør det vanskelig for andre aktører, sier Olsen.

– Og da bør kanskje konklusjonen bli at Hurtigruten skal være en ren turistattraksjon som seiler langs kysten. I så fall snakker vi om et næringstiltak som ikke har noe på samferdselsbudsjettet å gjøre. En eventuelle støtte bør da komme fra næringsdepartementet, fortsetter Frperen.

– Betyr det at staten ikke bør inngå samme type avtale med Hurtigruten når den skal reforhandles i 2019?

– Hadde jeg sittet i samferdselsdepartementet hadde jeg vurdert det nøye i hvert fall. Man må stille spørsmålet om hva slags misjon Hurtigruten skal ha. Men det kan hende man ikke tør å gjøre noe med avtalen, fordi det fort kan bli ubehagelig. Vi snakker jo om en viktig kulturinstitusjon for kysten.

Vil ha ny avtale

Samferdselsdepartementet er nå i startfasen med å utforme et anbud for en ny hurtigruteavtale som skal legges fram neste høst. Hurtigruten selv er svært interessert i en ny avtale.

Daniel Skjeldam

Konsernsjef Daniel Skjeldam ønsker en ny avtale med staten.

Foto: Arne Flatin / NRK

– Vi venter spent på hva staten gjør fram til den nåværende avtalen går ut i 2019. Vi er svært interessert i å legge inn et nytt anbud på denne tjenesten, og vi er trygge på at staten vurderer behovet for tjenestene grundig, skrev konsernsjef Daniel Skjeldam i en kronikk i Sysla.no i august i år.

– Statens kjøp av sjøtransporttjenester i Kystruten sikrer et trygt og godt transporttilbud for befolkningen langs kysten, både for personer og gods. Det er en viktig brikke i arbeidet med å overføre mer godstransport fra vei til sjø, konkluderer Skjeldam.

PS: I tillegg til Dagfinn Olsen vil også transportforsker Gisle Solvoll, kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten og ordfører Gudleif Kristiansen (Sp) i Måsøy kommune i Finnmark, være gjester.