– Bodø kommuniserer frykt i flyplassdebatten

– Miljø i Bodø kommuniserer frykt for at økt flytrafikk på Helgeland kan skade Bodøs passsjergrunnlag, heter det i en fersk kronikk. – Slutt å se spøkelser, svarer Bodø-ordføreren.

Storflyplass Hauan

Nord-Norge kan få landets første nye flyplass på nesten 40 år. Den skal ligge mellom Trondheim og Bodø, nærmere bestemt ved Mo i Rana.

Foto: Nordic - office of Architecture

– Den lokalpolitiske enighet om behovet for en stamflyplass på Helgeland, som det for få siden var bred enighet om, er dessverre forsvunnet som dugg for sola, skriver administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS og styreleder Tor Husjord, Maritim Forum Nord i en kronikk i dag.

Arve Ulriksen, verksdirektør Elkem Salten

Hvor er visjonene, spør adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS og styreleder Tor Husjord, Maritim Forum Nord.

Foto: NRK

Både tomt, tegninger, regnestykker og andre detaljer er klare, men 12 av regionens 18 ordførere har likevel gitt tydelig beskjed til Samferdselsdapartemnetet om ikke ønsker flyplassen i Rana. Avinor, som står bak forprosjektet, anbefaler nemlig at to mindre flyplasser legges ned.

– Den lokalpolitiske motstand på Helgeland var forventet, skriver kronikkforfatterne.

Forventet ikke motstand fra Bodø

Noen dager etter at ordførerne hadde sagt sitt, uttalte Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) at Bodø lufthavn må prioriteres før Hauan. I dag gjentar hun argumentet.

– For oss i Bodø er det helt grunnleggende at Bodø lufthavn prioriteres, og finner sin finansiering i kommende nasjonal transportplan. Etter mitt syn er Bodø det viktigste luftfartsprosjektet i Nordland og Nord-Norge, og er av stor betydning for landsdelen, sier Pinnerød til NRK.

Ordfører Ida Pinnerød (ap) vil sørge for at et samisk språksenter etableres i kommunen hennes.

– Etter mitt syn er Bodø det viktigste luftfartsprosjektet i Nordland og Nord-Norge, sier ordfører Ida Pinnerød.

Foto: Sander Andersen / NRK

Holdningen fra Bodø overrasker kronikkforfatterne.

– At miljø i fylkeshovedstaden kaster seg inn i motstanden, er imidlertid overraskende. Den offisielle Bodøbegrunnelsen ligger i kravet om at flytting av rullebanen i Bodø må prioriteres økonomisk foran ny flyplass ved Mo i Rana. I skyggen kommuniseres frykten for at økt flytrafikk på Helgeland kan skade Bodøs passasjerutvikling, heter det i kronikken.

– Slutt å se spøkelser

Bodø-ordfører Ida Pinnerød understreker at Bodø kommune ikke er mot en flyplass i Mo i Rana.

– Man må slutte å se spøkelser, og heller debattere med utgangspunkt i fakta. Det som har vært mitt poeng hele vien er at rullebanen er i ferd med å smuldre opp, og det haster å gjøre noe med det.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) minner om at det er regjeringen som skal ta beslutningen om Hauan og ikke «miljøet i Bodø».

– Jeg tror på generelt grunnlag at vi alle bør ta det litt rolig og ikke tillegge andre meninger, sier han til NRK.

Unne hverandre suksess og vekst

Ulriksen og Husjord mener de blir meningsløst å hevde at et byutviklingsprosjekt er viktigere enn bygging av ny viktig infrastruktur i en region som kan og vil bidra til sterk verdiskapning.

– Vi må unne hverandre sukess og vekst. Skal nord forbli i Norgestoppen som vekst- og eksportregion, må vi løse flyplassprosjektene både på Helgeland og i Bodø.

Ulriksen og Husjord forventer at Nordland fylkesting i sitt kommende vedtak konkluderer med at prosjektene i Bodø og Mo i Rana ikke står i noen slags motsetning eller konkurranse mot hverandre.

Venter i spenning

– Og er realitetene slik at prosjektet i Rana er klar for beslutning og finansiering, ja, så begynner vi der. Og samtidig må vi legge hele vår felles tyngde i å ferdiggjøre utredning og klargjøring for flytting av rullebanen i Bodø. Såpass ambisjoner og visjoner må vi ha i en landsdel som er som skapt for å overta et langt større nasjonalt økonomisk ansvar, skriver Ulriksen og Husjord.

Nå venter de i spenning på at Nordland fylkeskommune på nytt skal uttale seg i saken.

– Vi håper og tror at fylkespolitikerne har de rette visjoner for vekst og utvikling i nord. Selv om vi forstår at det i denne saken er ulike syns og standpunkter, er det nettopp i en slik sak at vi mest av alt trenger politisk lederskap.

Til politisk behandling

Willfred Nordlund (Sp) i Nordland

– Rapporten er nå til politisk behandling i fylkesrådet og innstillingen vil bli gjort kjent så snart fylkesrådet har fått behandlet saken, sier samferdselråd Wilfred Nordlund.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Flyplassplanene er klare, og i mars skal fylkespolitikerne si hva de mener. Samferdselsråd i Nordland Wilfred Nordlund (Sp) sier til NRK at fylkesrådet vil ha innstillingen fra fylkesrådet klar i løpet av neste uke.

– Nordland fylkeskommune er bedt om å samle inn høringsuttalelse vedrørende Urbanets analyse om regionale konsekvenser av endringer i lufthavnstrukturen på Helgeland. I tillegg er vi bedt om å komme med en egen høringsuttalelse samtidig. Det vil fylkestinget gjøre i mars.

Han roser engasjementet til de to kronikkfoprfatterne.

– Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt da vi ikke har avgitt saken og den er til behandling.