NRK Meny
Normal

– Bodø kan sette ny bompengestandard

– Dersom regjeringen gir Bodø kommune tillatelse til å prioritere mer vei istedenfor mindre bompenger, kan det få følger for andre veiprosjekt andre steder i landet i fremtiden, sier Ap-leder i Bodø.

Vil heller bygge vei enn å redusere bompengene

I sommer varslet regjeringen at bilister i Bodø skulle få betale 460 millioner kroner mindre i bompenger enn først planlagt, på grunn av gunstige rentebetingelser, i forbindelse med veiprosjektet «Bypakke Bodø». Men Bodø kommune vil i stedet bygge mer vei for pengene.

I sommer varslet regjeringen at bilister i Bodø skulle få betale 460 millioner kroner mindre i bompenger enn først planlagt, på grunn av gunstige rentebetingelser, i forbindelse med veiprosjektet «Bypakke Bodø».

Men Bodø kommune vil i stedet bygge mer vei for pengene. I et brev som kommunen har sendt til transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget skriver ordføreren at de heller vil få på plass en ny trasé mellom riksvei 80/Gjerdåsveien og Bodø havn, blant annet for å føre tungtransporten ut av sentrum.

Ida Maria Pinnerød i Bodø Arbeiderparti

Leder Ida Pinnerød i Bodø Arbeiderparti er glad for at de borgerlige vil ha mer vei for pengene.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ting tyder på at Stortinget vil si ja til forslaget, og dermed la bilistene ta regningen.

Leder Ida Pinnerød i Bodø Arbeiderparti er glad for at de borgerlige vil ha mer vei for pengene. Hun tror forslaget kan få følger for andre veiprosjekt i fremtiden, der man ønsker bruke penger på en lignende måte.

– Man bør høre på lokale politikere når de sier at de ønsker mer innhold i pakkene i stedet for litt mindre i bompengeavgift. Det gir mer til fellesskapet.

– Det er bra at man nå satser på å få en fullgod bypakke, og at man bruker anledningen til å få på plass gode løsninger for Bodø, fortsetter hun.

– Interessant

Kjell Idar Juvik, ordfører i Hemnes

– Vi er veldig fornøyd med de ønskene, som er helt i tråd med Arbeiderpartiet sitt syn, sier stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik i Arbeiderpartiet.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Saken skal behandles i Bodø bystyre. Etter det må både bilistene og lokalpolitikere i byen vente i spenning fram til Stortingets behandling 18. november.

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik i Arbeiderpartiet sitter i Transportkomitéen på Stortinget, og har forventninger til at partiene skal komme til enighet i denne saken.

– Vi er veldig fornøyd med de ønskene, som er helt i tråd med Arbeiderpartiet sitt syn. Vi ønsker mest mulig vei for pengene, og vil jobbe hardt for å få Stortinget med på dette, sier han til NRK.

Juvik synes det er interessant at man ser på muligheten for å få til mer vei for pengene.

– Det åpner for at man i hvert tilfelle kan se nærmere på hvorvidt man har løst de utfordringene som ligger der, eller om man kan få mer vei inn i pakken.

– Et fornuftig ønske

Også Frps regjeringspartner Høyre ser nytten av å få mer vei for pengene.

– For meg synes det å være et fornuftig ønske. Vi er interessert i å be departementet vurdere om det er mulig å imøtekomme dette innenfor de finansielle rammene som bompengeproposisjonen gir, sier Helge Orten, som representerer Høyre i Transportkomitéen.

Samtidig må det være en rimelig balanse mellom bilistenes og det offentliges bidrag til spleiselaget, legger han til.

– I regjeringssamarbeidet har vi sagt at vi ønsker redusere den fremtidige bompengeandelen i nye prosjekt. Det jobber vi for å klare.

– En god idé

Hans Fredrik Grøvan

KrFs representant i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, beskriver ideen som «kreativ».

KrFs representant i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, beskriver ideen som «kreativ».

– Dette er en kreativ og god idé som skaper en ekstragevinst i forbindelse med den sansninga som Bypakke Bodø representerer.

Han viser til at en eventuell ny trasé mellom riksvei 80/Gjerdåsveien og Bodø havn ikke vil være en utvidelse av finansieringsrammen, men at det vil skje innenfor de eksisterende rammene for prosjektet.

– Dette kan bli rosinen i pølsa med tanke på å få enda mer vei for pengene, og vil kunne bidra til en mer helhetlig utvikling av byen.

– Skulle i utgangspunktet redusere kostnadene for bilistene

Leder Allan Ellingsen (Frp) for komité for plan, næring og miljø i Bodø sa i går at de er glade for at det nå ses på mulighetene for å få med en ny adkomst til havna i byggeplanene.

Men de kreative tankene hos Høyre og Frp i Bodø, møter ikke bare ros hos de samme partiene i regjeringslokalene.

– I utgangspunktet skulle pengene gå til å redusere kostnadene for bilistene i Bodø, men jeg har forståelse for at man ser etter løsninger når man har penger til gode, sa statssekretær Bård Hoksrud (Frp) til NRK i går.

– Vi har sagt at vi er villige til å ta noen diskusjoner med lokale myndigheter hvis det er helt spesielle ting som er veldig viktig. Akkurat denne saken er et sånt eksempel.

Bård Hoksrud

– Vi har sagt at vi er villige til å ta noen diskusjoner med lokale myndigheter hvis det er helt spesielle ting som er veldig viktig. Akkurat denne saken er et sånt eksempel, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp).

Foto: Lars Tore Endresen / NRK