– Bodø er best egnet som kampflybase

Det er bare kostnadene som ikke taler til Bodøs fordel i kampen om ny hovedflybase. Det sier tidligere sjef for Luftforsvaret Thomas Colin Archer.

Ørland kampflybase

Argumentene for å velge Bodø står i kø hos den tidligere sjefen for Luftforsvaret, Tomas Colin Archer.

Foto: Kenneth Jørgensen/Luftforsvaret

Det er siste innspurt før forsvarssjefen skal legge fram sin innstilling i november, og kampen står nå mellom Bodø og Ørlandet.

Det kan virke som Ørland har fått et lite forsprang, ettersom det er det billigste alternativet.

– Bare en ting taler for Ørland

Men argumentene for å velge Bodø står i kø hos den tidligere sjefen for Luftforsvaret, Tomas Colin Archer.

– Det er for så vidt bare en ting som taler for Ørland, og det er kostnader. Bodø ligger lengst mot nord, har bedre infrastruktur og kompetanse, og man må også tenke i forhold til teknikere, flygere og deres familie, sier han.

– Bør spleise på ny rullebane

Om Bodø blir valgt, må Forsvaret bygge en helt ny rullebane i havet, lenger bort fra byen, fordi F-35 støyer langt mer enn dagens F-16.

Etter at Avinor i sommer ga klar beskjed om at de ikke ville dele på utgiftene med ombygging av Bodø flystasjon, skal det ha gjort valget enklere for ledelsen i Forsvaret.

Men Colin Archer mener at dersom Avinor uansett må oppgradere rullebanen i Bodø, burde Samferdselsdepartementet og Avinor kunne være med og spleise på utgiftene.

– Hvis man går mange år tilbake var jo flystripa nesten midt i byen. Nå er den flyttet lenger vestover og ut mot sjøen. De opererer nå på dispensasjon med taksebane for nært rullebane, og det fornuftige ville være å flytte rullebanen uansett, fordi det blir økning i sivil trafikk også, sier Colin Archer.

– Det naturlige ville være at Samferdselsdepartementet samarbeider med Forsvarsdepartementet om å betale for flytting. Men dette er jo politikk, sier Colin Archer.

Ørland uenig med Archer

Ikke overraskende mener ordfører Hallgeir Grøntvedt i Ørland, at en kampflybase i Sør-Trøndelag, med en mindre framskutt base på Andøya, faglig sett er den beste løsningen.

– I den utredningen som Forsvarsdepartementet sendte ut i fjor vår, så kommer Ørland ut best på alle områder, sier han.

I tillegg hevder Grøntvedt på at dersom en av dagens to kampflybaser i Ørland og i Bodø blir lagt ned, så vil en nedleggelse ha langt større konsekvenser for Ørland enn Bodø.

På besøk i Bodø

Video Forsvarssjefen vil bare ha en kampflybase

Forsvarssjefen vil bare ha en kampflybase

I går var forsvarssjef Harald Sunde i Bodø. Han oppfordrer folk til å ikke tro på alle ryktene omkring avgjørelsen rundt den nye hovedflybasen.

– Vi vurderer ennå to alternativer, Bodø og Ørland. Valget er ennå ikke tatt. Vi sammenligner, beregner tall og kvalitetssikrer de militærfaglige utredningene. Dette gjør vi for at vårt råd skal være troverdig, sier Harald Sunde.

Forsvarssjefen kommer med sin anbefaling til regjeringen 24. november, men Stortinget avgjør det endelige basevalget til våren neste år.

Det fagmilitære rådet som Sunde skal gi om halvannen måned er tuftet på flere faktorer.

– Dette er en utredning som krever nøyaktighet, som krever en rekke beregninger av økonomi, av størrelser, og ikke minst at det er to alternativer som geografisk er relativt forskjellige.