NRK Meny
Normal

– Blir svært overrasket dersom det avdekkes tvangsbruk ved Nordlandssykehuset

Helse Nord vil granske også psykiatrien i Nordlandssykehuset etter avsløring om ulovlig bruk av beltelegging og maktmisbruk ved UNN. – Vi frykter ingenting, sier klinikksjefen ved Nordlandssykehuset.

Reim

ULOVLIG TVANG: I 2015 brukte akuttpostene ved Universitetssykehuset Nord-Norge fysiske tvangsmidler 163 ganger.

Foto: Siv Eli Vuolab / nrk

I en foreløpig rapport fra Sivilombudsmannen beskrives alvorlig maktmisbruk ved lukkede avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Blant annet fikk pasient alvorlige skader etter å ha blitt lagt i gulvet av personalet, en pasient fikk en pute over ansiktet da vedkommende ble reimet fast i en belteseng og en annen ble reimet fast i en belteseng naken. Videre ble pasienter gjentatte ganger utsatt for krenkende og nedverdigende kommentarer, ofte av seksuell karakter.

I Helse Nord er det to akutt- og sikkerhetspsykiatriske avdelinger – henholdsvis ved UNN i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø. Ingenting tyder på at det foregår ulovlig bruk av tvang i psykiatrien i Nordlandssykehuset, sier klinikksjef Trude Grønlund.

– Vi har ingenting å frykte. Vi ligger lavest i landet i antall tvangstiltak og andel tvangsinnleggelser. Vi har jobbet aktivt for å holde tvangstiltakene nede, og vi tror vi har lyktes med det.

Kommer godt ut

Nordlandssykehuset, avd psykiatri

Nordlandssykehuset kommer godt ut av statistikker som forteller om bruk av tvang overfor psykiatriske pasienter.

Foto: Tor Erik Bakke

Over flere år har Nordlandssykehuset kommet godt ut av statistikker som omhandler bruk av tvang overfor psykiatriske pasienter. Verre er det lenger nord i landsdelen, hvor mennesker i en sårbar situasjon spennes fast i belter for ofte og de utsettes for nedverdigende og krenkende oppførsel når de er innlagt i akuttpsykiatrien.

Klinikksjef Geir Tollåli

– Faktisk så kommer fagfolk fra andre deler av landet til Nordlandssykehuset for å lære hvordan man kan unngå å bruke tvangstiltak, sier medisinsk fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Foto: Adrian Dahl Johansen

Helse Nord har hatt et møte med Nordlandssykehuset hvor de ber om å få beskrevet hvilke systemer de har for å unngå å bruke tvang, og hvordan avvik blir fulgt opp.

– Vi ble enig om at vi skal gjøre et tilsyn på de lukkede avdelingene. Bare slik kan vi være helt sikker på at vi ikke får avdekket slike opprørende tilstander som beskrives ved UNN, sier medisinsk fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Han tror Nordlandssykehuset vil tåle å bli sett i kortene når det gjelder bruk av tvang.

– Faktisk så kommer fagfolk fra andre deler av landet til Nordlandssykehuset for å lære hvordan man kan unngå å bruke tvangstiltak.

Ønskes velkommen

Og klinikksjefen i Nordlandssykehuset hilser et tilsyn velkommen.

– Ingenting av det vi ser og hører tyder på at vi har spor av en kultur på uverdig behandling av pasienter. Vi blir svært overrasket hvis det avdekkes den type atferd hos oss, sier Trude Grønlund.

Torsdag må ledelsen i UNN forklare seg om tvangsbruk i et møte med Helse Nord-ledelsen.