– Bitterhet gjør sorgen tyngre å bære

Gullveig Lorentsens mistet mannen i lungekreft etter at han først fikk kreftdiagnosen forsinket med 11 måneder. Hun er en av 108 pasienter og pårørende som har fått erstatning fordi de fikk forsinket diagnose og feilbehandling.

Gullveig Lorentsen ved mannens gravstøtte

SØRGER FORTSATT: Det er mer enn to år siden Gullveig Lorentsen mistet mannen sin i lungekreft. – Hans tidlige død kunne vært unngått, sier enken. Hun er en av ni i Nordland som får erstatning for feil kreftbehandling.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er tungt å leve med sorg når jeg samtidig er bitter. Det sier Gullveig Lorentsen fra Bolga i Nordland. Hun mistet mannen sin for to år siden etter at Nordlandssykehuset ikke oppdaget at han hadde lungekreft.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har til sammen gitt 108 pasienter og pårørende erstatning fordi de fikk forsinket diagnose og feilbehandling av lungekreft i perioden 2012–2015.

Feiltolkning utgjør en tredel av sakene som har fått medhold og erstatning.

– Ille å tenke på

Brudebildet av Gullveig og Lorents Lorentsen

BRUDEBILDET: Fylkeslegen som behandlet saken, slo fast at ingen opptrådte uforsvarlig da Lorents Lorentsen (65) fra Bolga fikk en forsinket kreftdiagnose og døde.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Til tross for at Universitetssykehuset i Tromsø hadde slått alarm om en fortetning i høyre lunge, fant ikke legene ved Nordlandssykehuset kreftsvulsten i brystet til Lorents Lorentsen. Dermed ble kreftdiagnosen forsinket med 11 måneder.

Kreften hadde da spredt seg til blant annet hjernen, og han døde i februar 2014.

– Ikke uforsvarlig behandling

Fylkeslegen som behandlet saken, slo fast at ingen opptrådte uforsvarlig da den 65 år gamle fiskeren Bolga fikk en forsinket kreftdiagnose og døde.

Kreftprøver undersøkes på Radiumhospitalet

Feiltolkning av prøvesvar er den viktigste årsaken til forsinket diagnose for lungekreftpasienter.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Det er ille. Det går ikke en dag uten at jeg tenker på ham, og det som skjedde. Hans tidlige død kunne vært unngått. Jeg er bitter, og det gjør sorgen tyngre å bære, sier Gullveig Lorentsen til NRK.

Av de 108 erstatningssakene gjelder ni av dem pasienter og pårørende i Nordland.

Jeg håper inderlig at de som har ansvaret kan ta disse sakene til etterretning slik at andre ikke opplever det samme som meg. En erstatning er jo en form for oppreisning, men jeg ville jo mye heller hatt Lorents her, sier hun.

Store konsekvenser

Da NPE gikk gjennom kreftsakene de hadde til behandling så de at lungekreftsakene utmerket seg.

– Årsaken til forsinkelsene er ikke at prøvene ikke blir tatt, men at de blir feiltolket. Feilene oppstår ved tolkning av bilder og vevsprøver. Slike feil fører til at funn blir oversett eller feiltolket, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Castberg i NPE.

Øydis Castberg

Kommunikasjonsdirektør Øydis Castberg i NPE.

Foto: NPE

Feilene som gjøres i oppfølgingen av lungekreftpasientene har store konsekvenser. 71 prosent av dem som fikk medhold døde for tidlig, eller fikk dårligere utsikter til å overleve sykdommen, opplyser NPE.

– Fordi lungekreft er en dødelig sykdom for svært mange, er dette bekymringsfullt, sier Castberg.

Hun tror det kan være ulike årsaker til at funn blir oversett eller feiltolket.

– Det kan handle om rutiner, kompetanse til å tolke bildene, tid og tilgjengelighet. Det er en vanskelig oppgave, sier hun til NRK.

Tar en dag av gangen

Gullveig Lorentsen på øya Bolga i Meløy er ofte på kirkegården for å stelle mannens grav. Det er gått to år siden han døde. Fortsatt tar hun en dag av gangen.

– Heldigvis har jeg barn og barnebarn rundt meg. Det hjelper på, sier hun til NRK.