– Bilister må betale mer bompenger

Gjelden i de norske bompengeselskapene er mer enn femdoblet siden 2002. Det betyr at bilistene her i landet må ut med mer penger slår Transportøkonomisk institutt (TØI) fast. – Gjelden har økt kraftig de siste årene, og det er til sjuende og sist bilistene som må betale, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i TØI til P4.