– Begriper ikke hvorfor jeg står på tiltalebenken i dag

NARVIK (NRK): Den tiltalte mannen i 50-årene forklarte seg i Ofoten tingrett fredag formiddag. Han avviste alle påstander og beskrev det som «blank løgn».

Forsvarer og aktor i Ofoten tingrett

Fra Ofoten tingrett. Aktor Siv Remen til venstre i bildet, forsvarer Alf-Martin Solvin til høyre.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Denne saken har gått sterkt inn på meg og mine nærmeste både psykisk og fysisk, innledet den tiltalte mannen.

Han står tiltalt for å ha forgrepet seg på en psykisk utviklingshemmet kvinne i Tysfjord, og takket ja da retten spurte om han ønsket å forklare seg fredag formiddag.

Mannen holdt armene i kors under sin forklaring, og ga tydelig uttrykk for at han ikke forstår hvorfor han står på tiltalebenken.

– Jeg bestrider alt som har kommet frem av tiltalebeslutningen og gjennom forklaringene som er gjengitt så langt. Det er masse løgn.

Stilte spørsmål ved troverdigheten

Mannen, som nå er uføretrygdet, fortalte om sitt tidligere yrkesliv og også om en problematisk omgang med alkohol. Han bekreftet at han har kjent til fornærmede stort sett hele sitt liv, men bestred at han har hatt noe særlig med henne å gjøre.

– Jeg vet hvem hun er, og har snakket med foreldrene hennes og kunne besøke dem en gang i uka. Men jeg har knapt møtt henne og har ikke hatt noe med henne å gjøre.

Tiltalte fortalte imidlertid om én gang da fornærmede skal ha overnattet hos ham og samboeren, men at det ikke skjedde noe. Han stilte videre spørsmål ved troverdigheten til fornærmede.

– Skulle vi hørt på henne, så hadde sakens omfang vært mye større. Dette er blank løgn. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er tiltalt i dag, begriper det ikke.

Aktor og bistandsadvokat i Ofoten tingrett

Aktor Siv Remen (til høyre) og bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik i rettssalen fredag.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Vanskelig å huske

Bistandsadvokaten leste fra et tidligere avhør som er gjort med tiltalte, hvor han ble spurt om hva slags motivasjon fornærmede i så fall kan ha for å lyve. Han forteller her at det «kan være penger, erstatning eller hva de nå har tenkt».

Aktor spurte tiltalte om han kjenner til noen andre som kan ha hatt seksuell omgang med fornærmede, noe tiltalte svarte benektende på. Aktor konfronterte da tiltalte med tidligere avhør hvor han har forklart seg annerledes.

– Avhørene er seks år gamle så det kan derfor være vanskelig å huske, kommenterte forsvarer Alf-Martin Solvin.

Opplevde at tiltalte forklarte seg motstridende

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik sier til NRK at hun opplevde at tiltalte til en viss grad forklarte seg motstridende.

– På den ene siden sier han at han ikke har snakket med noen om saken overhodet, på den andre siden så opplever han å ha fått stor støtte i bygda.

– I mitt hode indikerer det en viss motstrid. Men vi har ikke gravd noe dypere i det, sier Hammervik.

Forsvarer Alf-Martin Solvin kommenterer det slik:

– Det er litt vanskelig å vurdere hva som er sagt. Etter det jeg vet har det ikke vært noen kontakt mellom de som opprinnelig var tiltalt eller siktet i saken, sier Solvin, og gjentar at det på grunn av tiden som er gått uansett vil være vanskelig å finne ut hva som er sagt og ikke.

Forsvarer Alf-Martin Solvin

Forsvarer Alf-Martin Solvin.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK