NRK Meny
Normal

– Lederne i barnehagene er for snille

Barnehagene med best arbeidsmiljø har ledere som tør å være tydelige, viser ny undersøkelse. – Det råder en snillisme i barnehagene, sier rådgiver i Private barnehagers landsforbund.

Barnehage

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å få ned sykefraværet blant de ansatte. Og da er tydelig ledelse en viktig nøkkel, mener Hanne Kvaløsæter som er HMS-rådgiver i Private barnehagers landsforbund. (bildet er en illustrasjon)

Foto: Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å få ned sykefraværet blant de ansatte. Og da er tydelig ledelse en viktig nøkkel.

Det mener Hanne Kvaløsæter som er HMS-rådgiver i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

I dag legger hun frem en ny undersøkelse om arbeidsmiljø for 330 barnehageledere fra hele landet på PBLs årlige lederkonferanse i Bodø.

Hanne Kvaløsæter som er HMS-rådgiver i Private Barenhagers Landsforbund

Hanne Kvaløsæter vil finne ut hva som skiller gode og dårlige barnehager.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Jeg ville finne ut hva som skiller barnehager med godt arbeidsmiljø med dem som har et dårlig arbeidsmiljø, sier Kvaløsæter.

– Handler om ledelse

Svaret HMS-rådgiveren fant var klart og tydelig; det handler om ledelse.

– Det er mer tydelig ledelse i barnehagene med godt arbeidsmiljø. Det er mer struktur og orden. I disse barnehagene tør lederne å være ledere. De er mer modige, sier Kvaløsæter.

En god leder er mindre opptatt av å være en god venn og mer opptatt av å være en god leder. Det motsatte skjer i barnehager med et dårlig arbeidsmiljø, mener Kvaløsæter som selv har mange års erfaring på alle nivå i barnehager.

– Ansatte i barnehager med godt arbeidsmiljø beskriver sin leder med både faglige og medmenneskelige egenskaper. Der det er et mindre godt miljø, blir lederen bare beskrevet med medmenneskelige egenskaper. Der kommer fagkunnskaper inn bare når det er snakk om ting som ikke fungerer.

– Snillisme

Kvaløsæter mener mange barnehager jobber veldig godt med, og har et bra, arbeidsmiljø, men at barnehager med et mindre godt arbeidsmiljø ofte lider under utydelig ledelse.

– Barnehageyrket er et omsorgsyrke og det råder en snillisme som ikke alltid trenger å være positivt.

Og konsekvensen av det kan være et økt sykefravær. I barnehangene er sykefraværet 11 prosent i snitt, mens i landet ellers er det 6–7 prosent.

Undersøkelsen viser at det er ikke nytt regnhyr eller tilrettelagte møbler som hjelper mot sykefravær.

– Sykefraværet i barnehagene er veldig høyt. Vi vet også at barnehager med godt arbeidsmiljø har litt mindre sykefravær. Det er ikke et sånt hev og senk-stellebord som avgjør om folk blir syke. Det som avgjør er om du trives på jobben din, påpeker Kvaløsæter.

– Kvinner påvirkes mer

1000 barnehageansatte er intervjuet i undersøkelsen, og de fleste er kvinner. Det kan gjøre situasjonen komplisert enn det trenger å være, mener Kvaløsæter.

– Kvinner blir kanskje lettere påvirket og tenker og analyserer litt mer enn menn. Jeg tror og har erfart at arbeidsmiljøet er annerledes i barnehager med en viss andel mannlige ansatte.

– Mer komplisert

Sentralstyremedlem Hege Valås i Utdanningsforbundet mener det er prisverdig at PBL som en stor arbeidsgiverorganisasjon gjør undersøkelser av arbeidsmiljø og ledelse.

Men hun tror kanskje sammenhengen mellom ledelse og sykefravær mer komplisert enn Kvaløsæter gir uttrykk for.

– Andre arbeidsmiljøundersøkelser tyder på at det er mange og sammensatte årsaker bak sykefraværet i barnehagene. Dette kan handle om fysisk arbeidsmiljø og rammevilkår som gjør det mulig for barnehagelærere og andre ansatte å gjøre en god jobb.

Men hun er enig i at ledelsen spiller en viktig rolle.

– Vi vet at en viktig årsak til sykefravær er opplevelsen av å ikke strekke til i jobben. Ledelse som legger til rette for gode faglige prosesser er derfor veldig viktig, sier hun.