NRK Meny
Normal

– Åpenhet rundt egne feil er viktig for tilliten til helsevesenet

Pasient- og brukerombudet i Nordland håper sikkerhetskulturen nå blir bedre ved sykehusene i landsdelen. – Dette handler om tilliten til de sykehusene våre, sier Inger Marie Sommerset.

Nordlandssykehuset

Fylkesmannen har startet gransking, etter at en pasient med influensa fikk behandling for akutt hjerne-betennelse ved Nordlandssykehuset.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

NRK fortalte tirsdag om kvinnen i 60-årene som i påsken ble utsatt for omfattende behandling ved Nordlandssykehuset, etter å ha fått beskjed om at hun hadde hjernebetennelse. Bakgrunnen var ryggmargsprøver analysert ved Universitetssykehuset UNN i Tromsø.

Noen dager senere viste nye prøver at hun kun hadde influensa. Nordlandssykehuset mener feilen ble gjort i Tromsø, men det blir avvist av UNN.

Dersom Fylkesmannen kommer fram til at feilbehandlingen skyldes en navneforveksling, er ikke det en enestående sak, ifølge pasient- og brukerombudet.

– Vi har flere saker på navneforveksling. Det går på journaler, prøver og personer. Folk kan høre dårlig og være stresset. Da er det viktig å ha gode rutiner på å sjekke navn og personnummer, sier Sommerset.

Nord-Norge scorer lavt

I februar presenterte Helsedirektoratet nedslående tall om sikkerhetsklimaet blant de sykehusansatte i nord, hvor UNN i Tromsø kom dårligst ut i landet.

Inger-Marie Sommerset

Inger-Marie Sommerseth tror sykehusene er på rett spor.

Foto: Emil Indsetviken/NRK

Nordlandssykehuset ligger fire plasser lenger opp på lista med 23 sykehus og helseforetak.

– Det er overraskende, trist og samtidig alvorlig. Dette handler om tilliten til de sykehusene vi har. Når du skal til behandling vil du vite at det er en god kultur for ivareta deg som pasient, sier Sommerset.

– Terskelen for høy

Terskelen for å ta opp uønskete hendelser og ting som har gått galt ved sykehusene i Nord-Norge er for høy, ifølge pasientombudet.

– Flere saker burde vært meldt, men som ikke er tatt opp. Det er høy terskel for å klage, og de klagene vi får er 99 prosent reellle klager om alvorlige komplikasjoner eller feil.

Pasient- og brukerombudet i Nordland håper sikkerhetskulturen nå blir bedre ved sykehusene i landsdelen.

Nordlandssykehuset har satt i gang flere program for å øke pasientsikkerhet. Jeg tror ledelsen tar dette innover seg. Men man kan ikke bare vedta at det skal bli bedre, det ligger i kulturen og arbeidet vil nok ta tid, mener Sommerset.

Ikke fornøyd med bunnplass

UNN viser til tidligere uttalelser om at de jobber systematisk med å forbedre sikkerhetskulturen.

UNN er ikke fornøyd med resultatene, og fortsetter å jobbe systematisk for forbedring. Alle enheter har gjennomgått sine resultater (høsten 2014/vinteren 2015), og mange ulike tiltak er gjennomført i ulike enheter.

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved UNN

Ønsker åpenhet og dialog

Strand

Administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset tror oversikten fra helsedirektoratet vil se annerledes ut ved neste korsvei. – Ja , vi er nå litt nærmere vårt eget ambisjonsnivå, men har fortsatt en jobb å gjøre.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset sier at fryktkultur blant de ansatte ikke er noe tema.

Vi ønsker å ha en kultur preget av åpenhet og dialog, og vi mener vi jobber målrettet for det. Derfra til å frikjenne alle våre arbeidsmiljø for elementer av fryktkultur, enten det gjelder i ledelseslinjer eller imellom kollegaer, er vi ikke i posisjon til, men eventuell eksistens av fryktkultur hos oss har ikke vært noen tematikk hverken i vårt AMU eller andre samarbeidsarenaer.

– Hvorfor scorer dere så lavt når de ansatte blir spurt?

– Undersøkelsen fra helsedirektoratet er fra 2014. Det den sier er at det er bare ved om lag halvparten av våre enheter at de ansatte selv mener at man har et modent sikkerhetsklima. Vi var blant de tre Helseforetakene i landet med høyest svarprosent. På en skala fra 0-100 scorer våre ansatte på 73 og de ønsker dette høyere. Det er jeg svært fornøyd med.

Administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset