NRK Meny
Normal

– Aldri før har så mange bodd på nordnorske hoteller

Avdelingsdirektør Geir Solheim i NHO Reiseliv har ikke alle tallene på bordet enda, men føler seg likevel overbevist om at 2015 blir nok et rekordår for reiselivet i Nord-Norge.

Scandic hotellet i Bodø

Hotellbransjen i Bodø har hatt et fantastisk år, ifølge hotelldirektør Henry Lien Hansen ved Scandic Havet (bildet).

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Geir Solheim

Avdelingsdirektør Geir Solheim i NHO Reiseliv.

Foto: NHO

Solheim har sett på 2015-tallene fram til og med oktober, som viser 7,5 prosent økning i antall hotellovernattinger i forhold til samme periode i 2014. Selv om ikke tallene for november og desember er klare enda, føler han seg trygg på at årets to siste måneder ikke ødelegger for statistikken.

– Det har vært en bra økning i alle segmenter. Nord-Norge har i økende grad fått en unik posisjon med ikke bare én, men to hovedsesonger for turisme. Flere og flere reiselivsbedrifter holder åpent hele året takket være økende etterspørsel etter naturopplevelser og nordlysturisme om vinteren.

For et år siden konstaterte han at Nord-Norge var den regionen i landet med størst trafikkvekst. Han mener det samme vil gjelde for 2015.

Vestlandet er for eksempel preget av oljenedtur, noe som slår knallhardt ut på tallene. Her i nord har vi en fornuftig industri som ikke er berørt av dette. Kronekursen bidrar også til at flere har råd til å besøke oss.

Geir Solheim / NHO Reiseliv

Stor økning

Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting har hotellstatistikk som sitt ekspertområde, og utarbeider jevnlig hotellstatistikk fra de norske storbyene.

Peter Wiederstrøm

Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting har gått tallene nærmere etter i sømmene.

Foto: Privat

– Jeg har gått gjennom tall fra SSB, og de underbygger Solheims påstand om at 2015 har vært et historisk godt år for hotellene i Nord-Norge.

Tallene viser at antall hotellovernattinger i Nordland økte fra 750.000 hotellovernattinger i 2000 til 923.000 i 2014. I samme periode økte overnattingstallene for Troms fra 535.000 til 934.500, mens Finnmark økte fra 323.000 til 395.000.

Videre viser SSB-tallene vekst fra perioden januar-oktober 2014 til tilsvarende periode i 2015.

Når det gjelder fjoråret, har Wiederstrøm analysert tall fra Benchmarking Alliance for Bodø og Tromsø, og sammenlignet trafikkveksten for perioden januar-november 2014 med samme periode 2015.

– Tromsø hadde en økning i antall solgte hotellrom på 10,7 prosent mens tilsvarende for Bodø var hele 17,5 prosent. Man skal samtidig ta med at kapasitetsøkningene i samme periode i de to byene var rundt 20 prosent, så rombelegget falt en del, men slett ikke urovekkende mye.

Fantastisk år

Hotelldirektør

Hotelldirektør Henry Lien Hansen ved Scandic Havet tror trenden fortsetter i 2016.

Foto: Sahand Ammari / NRK

Hotelldirektør Henry Lien Hansen ved Scandic Havet i Bodø bekrefter inntrykket, og forteller om et fantastisk år for hotellbransjen i byen.

– Selv om Scandic Havet kom og ga hele 38 prosent kapasitetsøkning i markedet, så er denne økninga mer eller mindre absorbert i markedet allerede. Det er ganske utrolig.

Han tror noe av årsaken til den gode responsen, er at da hotellet åpnet sommeren 2014, var det et stort behov for kurs- og konferansefasiliteter i byen.

– For oss er forretningsfolk, kurs og konferanse det vi primært lever av. Så når næringslivet går godt, går det også bra for hotellene.

Nordlys over Reine i Lofoten

Nordlys over Reine i Lofoten. Nordlysturisme er noe av årsaken til at reiselivet i Nord-Norge opplever gode tider.

Foto: Tommy Johansen

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.