– Absurd å bruke penger på å plante skog

Venstre vil arbeide for at skogplantingsprosjektet fjernes fra statsbudsjettet, og mener pengene heller burde vært brukt på å rydde opp i gamle miljøsynder.

Lauvøya

Venstre mener man heller burde bruke penger på å rydde bort sitkagran fra kysten. Her fra Lauvøya på Dønna (Helgeland). I pilotprosjektet skal det kun brukes norske treslag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Neste år ønsker regjeringa å bruke 15,4 millioner kroner på å plante skog i tre fylker i Norge - blant annet Nordland. Tiltaket er et pilotprosjekt for å se om det å plante skog på nye arealer kan gi en klimagevinst.

Ola Elvestuen

Leder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Men miljøbevegelsen er skeptisk, og frykter konsekvensene dette kan få for det stedegne plante- og dyrelivet. «Det andre kaller klimatiltak, kaller vi i miljøbevegelsen naturødeleggende planting av pøbelgran», konstaterer Norsk Ornitologisk Forening.

– Vi kommer til å gi klar beskjed til Venstres stortingsgruppe om at de midlene som er satt av til skogplanting i Nordland kan strykes fra budsjettet, sier Ida G. Johnsen, 1. kandidat til Stortinget for Venstre i Nordland.

Leder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, er enig i at disse pengene kunne vært brukt på en langt bedre måte. For eksempel for å rydde opp etter gamle «miljøsynder», og få fjernet en del av den sitkagrana som allerede finnes langs kysten.

Det blir absurd å bruke penger på å plante skog i den situasjonen vi befinner oss i nå. Pengene kan brukes lang bedre enn dette, og vi vil ta dette opp i budsjettforhandlingene.

Ola Elvestuen

– Andre oppgaver er viktigere

Elvestuen mener det er mye viktigere å bruke offentlige ressurser på å oppnå noen av de andre miljømålene.

Som å redusere utslippene av klimagasser og å ivareta kulturlandskapet, slik at det ikke gror igjen.

– Ser du for deg at skogplanting kan bli en nasjonal ordning på sikt?

– Jeg kan vanskelig se at det skulle være en prioritert oppgave. Det finnes andre oppgaver som er viktigere enn dette, sier Elvestuen.

– Avsporing

Rasmus Hansson (MDG)

Rasmus Hansson er ikke imot at det skaffes til veie ny kunnskap, men stiller spørsmål ved måten pilotprosjektet gjennomføres på.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Også Ramsus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) er skeptisk, og kaller det hele for en avsporing fra den store klimajobben som regjeringen ikke gjør i statsbudsjettet.

– Det er ikke skogplanting som kan løse Norges klimautfordringer og -forpliktelser. Jeg synes det er ekstra synd at prosjektet her går løs på et område hvor grana ikke engang hører hjemme, sier Hansson til NRK.

Han frykter planting av skog vil kunne gå på bekostning av potensiell matjord, og at dette vil bli brukt som nok et argument for å slippe unna utslippskutt her hjemme.

Norge er notorisk når det kommer til å lete frem unnskyldninger for å la være kutte i utslipp.

Ramsus Hansson

Avviser kritikken

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet avviser kritikken, og holder fast på at det er riktig å utforske mulighetene skogplanting kan gi.

– FNs klimapanel anbefaler at man øker skogplantingen. Skogene våre tar opp over halvparten av klimagassutslippene, det er det bred vitenskapelig enighet om.

Statssekretæren forteller at pilotprosjektet bygger på Klimaforliket fra 2012, som alle partiene stilte seg bak.

– Prosjektet gjennomføres slik at man kan høste erfaringer, og at det er for tidlig å si noe om hvorvidt dette kan bli en nasjonal ordning på sikt.

Lars Andreas Lunde

– Et viktig poeng er uansett at man ikke skal plante skog der det kan få utilsiktede konsekvenser for andre arter, påpeker statssekretær Lars Andreas Lunde Lunde.

Foto: Erlend Kjernli / NRK