– Å spise torsk kan forebygge nyresvikt

Forskere ved Universitetet i Bergen fôret overvektige rotter med protein fra torskefilet, og fikk oppsiktsvekkende resultat. Neste skritt nå er å få testet det samme på mennesker.

Fiske i Nord-Norge

SE TORSKEN: Protein fra torsk ser ut til å kunne motvirke utvikling av fedmerelaterte nyreproblem, viser en studie som er gjort ved Universitetet i Bergen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Effekten var mye sterkere enn forventet. Det var overraskende, sier forsker Oddrun Gudbrandsen ved Universitetet i Bergen.

Forskerne testet ut virkningen av torskeprotein på rotter, og resultatet viser at inntak av torskeprotein kan forebygge nyresvikt hos overvektige.

Det var Fiskeribladet Tekfisk som først publiserte forskningsresultatene fra Bergen.

– Fedme og overvekt gir økt risiko for at nyrene slutter å fungere normalt, sier Gudbrandsen til NRK.

Nyresvikt kan gi symptomer som slapphet, tap av matlyst, høyt blodtrykk, hodepine og nummenhet i føtter. Med full nyresvikt er dialyse eller transplantasjon nødvendig.

Feite rotter fikk ulik kost

Oddrun Anita Gudbrandsen

Det er første gongen det er forska på effekten av torskeprotein på nyrefunksjonen. Resultatene overrasket forsker Oddrun Gudbrandsen ved Universitetet i Bergen, som har ledet studien. – Ja, det virket bedre enn jeg trodde, sier hun til Tekfisk.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Forsøket som ble gjort ved et laboratorium i Bergen på to grupper med ti uker gamle «overvektige» rotter over fire uker.

På forhånd hadde rottene fått en diett som gjorde at de hadde en fedme som likner på den vi ser hos mennesker. De hadde utviklet høyt kolesterol, høyt blodtrykk, nedsatt nyrefunksjon, fett i leveren og dårlig blodsukkerregulering. Derfor hadde de utviklet problemer med nyrene. Rottene fikk proteiner fra torsk, ellers fikk de en vanlig, balansert diett i fire uker.

– Etter de fire ukene hadde rottene som hadde spist torsk både bedre nyrefunksjon og mindre proteintap i urinen, sier Gudbrandsen.

Kontrollrottene fikk bare melkeproteiner. Disse tapte mye proteiner i urinen og vokste dårligere.

– De klarte ikke å bygge muskler på samme måte som de som fikk torsk. Det viser at torskeprotein kan bidra til å opprettholde muskelmassen.

Vil teste på mennesker

Torsk med lever og rogn

Allerede i dag anbefaler Helsedirektoratet folk å spise 300–450 gram ren fisk i uken.

Foto: Alf Vidar Snæland

Det er første gang det forskes på hvilken effekt torskeproteiner kan ha på nyrefunksjonen. Gudbrandsen synes det er stas at også mager fisk kan ha positiv helseeffekt.

– For en gangs skyld handler det ikke om fet fisk og Omega 3. Dette forsøket viser at det ikke bare er fiskefett som kan ha effekt.

Forskarane ved UiB vil nå teste ut torskeproteinet på mennesker og håper å få i stand ein klinisk studie i nær framtid.

– Resultatene viser at det å spise torsk hindrer utviklingen av fedmerelaterte nyreproblem. Kanskje kan videre studier ende opp at norske helsemyndigheter må anbefale folk med økt risiko om å spise mer torsk.