– Å slå sammen kommuner og barnevern er ikke det samme

Barne- og likestillingsministeren mener større kommuner vil sikre et bedre barnevern, men flere mindre kommuner er svært fornøyde med dagens samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Barnevernet Bodø

Barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø kommune leder ett av Norges flere interkommunale samarbeider om å tilby barnevern.

Foto: Adam Enochsson

– Vi har god erfaring med å være en interkommunal tjeneste, og vi er i stand til å levere de målene som gjelder for barnevernstjenesten, sier leder Kari Mortensen i barnevernet i Vesterålen.

I nesten syv år har seks kommuner i Vesterålen gått sammen om å yte barnevernstjenester for sine innbyggere. Alle er ansatt i Sortland kommune, men i fem av seks kommuner er det barnevernsarbeidere som har sine faste arbeidssteder ute i kommunene. I Norge er om lag halvparten av kommunene med i såkalte interkommunale selskaper om å tilby barnevernstjenester, viser tall fra SSB.

– Må kommunesammenslåing til for å skape et bedre barnevern?

– Min erfaring er at det er veldig gode muligheter for å utvikle en god barnevernstjeneste som et interkommunalt samarbeid. Utfordringen er kanskje at rådmenn ute i kommunene er litt fjernere fra sin barnevernstjeneste, men det kan løses med gode samarbeidsavtaler, sier Mortensen.

Gode muligheter

Tall som NRK har innhentet viser at flere mindre kommuner topper statistikken på antallet barn mellom 0 og 17 år som er under omsorg av barnevernet. En av disse er Steigen kommune, hvor antallet er fem ganger så høyt som resten av landet. Av kommunens drøye 400 barn var 19 barn i den lille nordlandskommunen under barnevernets omsorg.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener færre og større kommuner vil gi et bedre barnevern.

– De små barnevernstjenestene sier at de har større utfordringer med å gi et godt tilbud til barna. Det er helt avgjørende at kommunereformen nå får fortsette med full kraft, slik at vi får sterkere kommuner og en barnevernstjeneste som har bred kompetanse og god innsikt gjennom å ha erfaring fra mange saker, sier Helleland.

Lind Hofstad Helleland (H)

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mener større kommuner vil gi et bedre barnevern.

Foto: Martin B. Andersson/Kulturdepartementet

Samarbeider med naboene

I høst gikk Steigen kommune inn i et samarbeid med nabokommunen om barnevernstjenester. Med Bodø kommune som vert, har man fått stablet opp et interkommunalt barnevern med Steigen, Røst og Værøy. Mens Helleland mener kommunesammenslåing er veien å gå, mener barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø kommune at det finnes andre løsninger.

– Det er jo forskjell mellom å slå sammen kommuner og det å slå sammen barnevernstjenester. Men det siste er nok en nødvendighet videre framover, fordi det er for mange små barnevernstjenester som har veldig store oppgaver, forventninger og myndighetskrav.

Han forteller at samarbeidskommunene har vært en suksess.

– Det skaper tryggere og mer slagkraftige organisasjoner ut mot de utfordringene man står ovenfor, sier Rolandsen.