NRK Meny
Normal

– «Nordområdene» er et sted nord for Narvik

Fylkesrådslederen i Nordland skuffet over rapporten «Nordkloden» som samler regjeringens strategi for videre utvikling og vekst i nord. – Destruktiv tenking, mener statsministeren.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

– Regjeringen definerer Nordland langt på vei ut av det man kaller nordområdestsing, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Jeg sitter med inntrykk av at «nordområdene» har krøpet nordover og befinner seg et eller annet sted nord for Narvik. De store næringene i Nordland som industri, sjømat og oppdrett, er ikke med i regjeringens satsing. De treffer ikke de næringene som representerer størst vekstkraft i den nordligne landsdelen, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Han avviser at han kritiserer nordområdesatsingen ut fra et partipolitisk stunt.

– Dette handler ikke om partipolitikk. For meg er det viktig som fylkesrådsleder i Nordland å peke på at denne satsingen ikke handler om de viktige næringene i Nordland.

Ifølge Norvoll er de to store teknologiske miljøene i Nordland, som Høgskolen i Narvik og Universitetet i Nordland er ikke gitt noen plass i satsinga som er lagt fram.

– Regjeringen definerer Nordland langt på vei ut av det man kaller nordområdestsing.

Mandag presenterte statsminister Erna Solberg (H) rapporten «Nordkloden» som samler regjeringens strategi for videre utvikling og vekst i nord.

Skrøt av Nord-Norge

På lista satsingsområder i nordområdepolitikken står internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur og miljøvern, og sikkerhet og beredskap. I forslaget til statsbudsjett har regjeringen bevilget 3 milliarder kroner til nordområdetiltak neste år.

Statsministeren skrøt uhemmet av en landsdel som de siste ti årene har hatt en sterkere økning i verdiskapningen enn landet for øvrig. Men rosen prellet av på fylkesrådslederen i Nordland.

– Uheldig

– Ord er viktig. Ord indikerer retning og hvilken vei man har tenkt å gå. Dersom man skal tolke dette i verste mening, innebærer dette at nye satsinger innenfor kunnskap, kompetanse og næring ikke vil finne sitt fotfeste i Nordland. Det vil i så fall være svært uheldig.

– Men har politikerne i Nordland solgt inn disse argumentene i regjeringen?

– Vi kan alltids bli bedre, men ansvaret vil alltid ligge hos dem som skriver politikken og foretar prioriteringene.

Norvoll er i Tromsø i dag, og her vil han framføre kritikken mot regjeringens nordområdesatsing. Han innser at kritikk

– Det er min jobb og min plikt å si fra om det som er viktig for Nordland. Samtidig ønsker jeg at vi sammen i Nord-Norge kan der lasset sammen for å utvikle disse næringene framover.

Bodø nevnes én gang

NRK har gått gjennom lista over tiltak regjeringen satser på, her er det aller meste lagt til Tromsø.

  • Etablere ACE (arktisk økonomisk råd) som ledes fra et sekretariat i Tromsø
  • Regionalt knutepunkt – samarbeidsprosjekt ledes fra Tromsø
  • Styrke forskning ved Nofima i Tromsø
  • Etablere Norinnoca Techonology Transfer i Tromsø
  • Videreutvikle Framsenteret i Tromsø
  • Nytt isgående forskningsfartøy med hjemmehavn I Tromsø
  • Nytt forskning og komp.senter for peteroleum lagt til Tromsø
  • Nytt bygg ved Universitetet i Tromsø.
  • Videreutvikle Barents Watch som er lagt til Tromsø

Bodø nevner faktisk eksplisitt kun én gang:

  • MARPART-prosjektet, som ledes fra Nordområdesenteret i Bodø.

– Tyngdepunktet flyttet nordover

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg ønsker å videreføre den gode veksten i Nord-Norge med regjeringens nye nordområdestrategi «Nordkloden».

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Statsminister Erna Solberg synes kritikken fra fylkesrådslederen i Nordland er urimelig.

– Veldig mange av de viktige sakene gjelder for Nordland som for Finnmark og Troms. Vi snakker om utdanning og kompetanse, og Universitetet i Nordland har mye viktig kompetanse. Når det gjelder infrastruktur er Nordland et av de fylkene hvor vi holder høyest fart i øyeblikket. Her har vi signalisert betydelige endringer. Vi har lagt penger på bordet for å etablere en miljøbase i Lofoten og Vesterålen, sier statsministeren.

Hun sier nordområdemeldingen først og fremst er en strategiplan.

– Konkretiseringen kommer i budsjettet. Det står ikke så mye om enkelte veiprosjekter, men det betyr ikke at vi ikke bygger veier. Men sjømat og metall- og minelralindustrien er tatt med, sier Solberg.

Hun medgir imidlertid at den økonomiske aktiviteten i landsdelen har flyttet seg nordover.

– Det økonomiske tyngdepunktet er flyttet lenger nord. Finnmark er et helt annet fylke i dag enn det det var bare for 10 år siden.

At nordlandspolitkere er redd for å havne i skyggen av Troms og Finnmark mener statsministeren er ubegrunnet.

– Regional konkurranse innenfor en region blir destruktivt istedenfor å løfte seg og se på hva man kan gjøre i fellesskap.

Ketil Holmgren

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende får en omvisning av sjef på Polarbase, Ketil Holmgren.

Foto: Jan Harald Tomassen