Hopp til innhold

– «Du vil bli knust» er vanskelig å misforstå

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord bekrefter at det var truslene mot styrelederen i Helse Nord, som var årsaken til at sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen sa opp sin stilling.

Styreleder Marianne Telle sier hun ble satt ut av bruken av ordet «vi» i truslene som Tor Ingebrigts

Styreleder Marianne Telle sier hun ble satt ut av bruken av ordet «vi» i truslene som Tor Ingebrigtsen skal ha fremsatt.

Foto: Ron Kaspersen / NRK

Onsdag kveld ble det kjent at det som ble oppfattet som trusler mot styreleder Marianne Telle i Helse Nord kom fra direktøren ved Nord-Norges største sykehus.

Truslene kom i forkant av et betent styremøte i desember.

Møtet dreide seg om hvorvidt Nordlandssykehuset skulle få utvidet sitt hjertebehandlingstilbud ved et såkalt PCI-senter. Fagmiljøet ved UNN i Tromsø, hvor Ingebrigtsen satt som direktør, var redd det kunne utvanne spesialistkompetansen i Tromsø.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Ingebrigtsen, uten at det har lyktes, men han avviste overfor Dagens Medisin i går kveld at uttalelsene var ment som trusler. Han beklaget likevel at engasjementet for saken ble oppfattet på den måten. Til Nordlys avviser han å ha kommet med trusler, men sier at han absolutt ikke bagatelliserer at hun hadde en vond opplevelse. Videre sier han til avisen at han er overrasket over at hun ble redd.

Står fast på at han ikke truet Telle

Torsdag kveld kommenterer Ingebrigtsen saken i en pressemelding fra UNN.

– Først og fremst vil jeg understreke at jeg absolutt ikke bagatelliserer at Marianne Telle hadde en vond opplevelse. Jeg har respekt for at hun oppfattet samtalen slik hun gjorde. Og jeg har beklaget det. Men jeg holder fast ved at jeg ikke har fremsatt trusler mot henne, skriver Ingebrigtsen.

Han hevder det var Telle som tok initiativ til samtalen. Bakgrunnen skal i følge Ingebrigtsen ha vært å bygge så gode helsetilbud som mulig.

– På det tidspunktet sto vi i en situasjon der jeg oppfattet at det var en betydelig risiko for at styret i Helse Nord ville gjøre et vedtak som ikke ville være fornuftig for pasientene i regionen.

Han skriver at hans intensjon og hensikt var å forklare Marianne Telle som styreleder at risikoen etter hans syn var underkommunisert i styresaken.

– Jeg ønsket å få frem hvilken betydning dette har, på en tydelig måte, i håp om at hun kunne ta dette med i sine vurderinger av saken, skriver Ingebrigtsen.

Han skriver videre at han fortsetter i jobben så lenge sykehuset ønsker.

– Per i dag er det slik at jeg skal gjøre det så godt som mulig.

– Hun var sterkt påvirket av det han hadde sagt

På tirsdag denne uken ble det klart at Ingebrigtsen går av som direktør ved UNN.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord, sier nå at avgangen har sammenheng med uttalelsene som ble rettet mot Telle i forkant av møtet.

– Den trusselen som han framførte mot Marianne Telle er den som ligger bak alt som har skjedd i ettertid. Det er klart at den har hatt en tungtveiende grunn for konsekvensene. Trusler skal vi ikke ha i Helse Nord, sier Vorland.

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord

Administrerende direktør Lars Vorland sier at informasjonen om hvem som fremsatte truslene ikke kommer fra hans egen organisasjon.

Foto: OLE MARIUS RØRSTAD / NRK

Vorland sier det er en trist sak på alle måter, både fordi han synes Tor Ingebrigtsen har vært en svært god direktør på Universitetssykehuset Nord-Norge, og fordi saken er alvorlig.

– Det er ikke tvil om at Marianne Telle var sterkt påvirket av det han hadde sagt, sier han.

Det er fortsatt ikke avgjort når Ingebrigtsen har sin siste dag på jobb.

– Styret ved UNN og Tor selv må vurdere om han kan fortsette. Som jeg har sagt før har Tor Ingebrigtsen gjort en formidabel jobb, det må ingen ta fra han i denne saken. Dette er en trist sak, sånn som den har kommet opp. Personlig har jeg en nulltoleranse for trusler. Jeg finner meg ikke i om noen truer meg, sier Vorland.

– «Du vil bli knust» er vanskelig å misforstå

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord forteller at det var et tydelig budskap Ingebrigtsen fremsatte før møtet i desember.

Ingebrigtsen skal ha sagt at hun hadde et ansvar og en forpliktelse til å sikre at styret fattet en beslutning som medførte at det ikke ble bygget et slik senter.

– Han sa at dersom det ble bygd opp et tilbud i Bodø, ville det representere en dekonstruksjon av Universitetssykehuset i Nord-Norge, som jeg var personlig ansvarlig for, sier Telle til NRK.

Telle mener dette var en insinuering av at styret i Helse Nord og jeg ikke har universitetssykehusets beste i fokus som regionsykehuset i Nord-Norge.

Telle sier at hun ble satt ut av den over 20 minutter lange telefonsamtalen hun hadde med sykehusdirektøren.

– Etter samtalen ringte jeg til Lars Vorland fordi jeg hadde behov for både å meddele budskapet og «debrifes», sier Telle til NRK.

– Du kan ikke ha misforstått det som ble sagt?

– «Du vil bli knust» er vanskelig å misforstå.

Har vært tydelig på å holde saken utenfor offentligheten

Før jul hadde Telle og Ingebrigtsen et møte hvor han fortalte om hvorfor han hadde kommet i en situasjon hvor han fremsatte truslene.

– Han var under et kraftig press, han erkjente truslene, han beklaget truslene og han lovte å ikke bagatellisere truslene. Vi hadde en avtale om at det ikke skulle anmeldes, og vi var begge samstemte om at dette ikke skulle komme ut i offentligheten, sier Telle.

Men den katten er ute av sekken, Telle har heller ikke noe godt svar på hvordan truslene nådde offentligheten.

– Jeg er av klar overbevisning om at for Helse Nord sin del og for UNN sin del ville det vært best om denne saken ikke fikk offentlighetens oppmerksomhet, sier hun.

Tidligere i dag ble det klart at UNN-direktøren selv mener Telle har brutt avtalen om konfidensialitet.

Dagens Medisin har konfrontert Tor Ingebrigtsen med uttalelsene fra Marianne Telle. Svaret har de publisert i sin helhet i en egen artikkel, men han sier blant annet:

– Jeg har hele tiden engasjert meg sterkt for det fagmiljøet jeg er ansvarlig for. At dette engasjementet i en sammenheng har blitt oppfattet som noe annet beklager jeg.

– Har ikke bidratt til å få saken ut

Denne uken ble Helse Nord kontaktet av medier som opplyste at de visste hvem som hadde fremsatt truslene og at de ville gå ut med saken, noe som startet spekulasjoner.

– Jeg opplever at Helse Nord ikke har noe valg i å føye fakta til saken, sier Helse Nord-styremedlem Marianne Telle.

Marianne Telle poengterer at hun ikke har bidratt til at saken har nådd offentligheten, men sier hun bidrar nå med fakta i situasjonen for å unngå spekulasjoner. Hun kan ikke tenke seg at andre i Helse Nord kan ha bidratt til dette.

Mener truslene ikke var fremsatt mot henne personlig

Telle forteller at hun aldri har vært i en lignende situasjon i hele sitt liv.

– Men det er viktig å si at det er «styreleder Marianne Telle» som er utsatt for trusler, og ikke meg personlig, sier hun.

Hun tror bakgrunnen var å påvirke en avgjørelse som styret i Helse Nord skulle fatte.

Vorland bekrefter at de har forsøkt å holde saken utenfor offentligheten.

– Man kan diskutere om er riktig å forsøke å holde den unna offentligheten, men det er nå det vi har gjort. Jeg tror ikke saken blir bedre av å komme ut i offentligheten, sier Vorland.

– Informasjonen kommer ikke fra Helse Nord

Vorland har ingen formening om hvor lekkasjen om Ingebrigtsens navn kommer fra, men føler seg trygg på at det ikke kommer fra egen organisasjon. Han mener det er mulig at det kommer som et resultat av spekulasjon i Ingebrigtsens avgang.

– Det er mulig at mediene har tenkt at det har vært en sammenheng mellom hans avgang og denne saken, mener Vorland.

Selv om de ønsket saken holdt innenfor Helse Nords vegger, er engang saken ute. Vorland sier det er bedre å redegjøre for hendelsene nå som saken er kjent.

Helse Nord har også meldt fra om saken oppover i systemet, slik at også Helse- og omsorgsdepartementet skal ha kjennskap til det.

– I saker som vi vet kan få mediekonsekvenser informerer vi alltid oppover til eieravdelingen, som så har bakt det videre i systemet mot den politiske ledelsen, sier Vorland.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få ytterligere kommentarer fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen til saken.