– 25 millioner fugler drepes ulovlig rundt Middelhavet hvert år

En fersk rapport viser at omfanget av ulovlig fuglejakt rundt i områdene rundt Middelhavet er enormt. Flere fuglearter som hekker i Norge topper listen.

Tornskate fanget ved hjelp av limpinne

Fangst ved hjelp av limpinner er fortsatt svært vanlig i regionen. På bildet ser vi en tornskate, som er en vanlig hekkefugl i det sørlige Skandinavia.

Foto: BirdLife Cyprus

Kjetil Aadne Solbakken

Generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening mener situasjonen er alvorlig.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

– Det totale omfanget av ulovlig fangst er så høyt at det nødvendigvis må ha konsekvens for norsk fuglebestand. Dette gir en ekstra dødelighetsfaktor, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening.

Det er organisasjonen BirdLife International som har laget rapporten. Den viser at det årlig drepes 2,9 millioner bokfinker i landene ved Middelhavet. Arten topper dermed den dystre listen over mest ulovlig drepte fugler, etterfulgt av munk, vaktel og måltrost.

– Situasjonen er meget alvorlig. Denne jakten er ikke regulert av disse landenes myndigheter. Den kommer i tillegg til regulert jakt. Det er miljøkriminalitet, sier Solbakken.

Har tallfestet jakten

Måltrost fanget i nett

Måltrost er en av de norske hekkefuglene som rammes hardt av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet.

Foto: BirdLife Cyprus

Ulovlig jakt har lenge vært et kjent problem i landene rundt Middelhavet, men ifølge Birdlife er dette første gang man har fått sammenfattet tall fra områdene.

Fangstmetodene varierer. Noen blir skutt, andre fanges med nett, mens noen blir fanget med limpinner.

– Det som er nytt er at vi har fått det kvantifisert. Vi har i mange år visst at dette foregår, og det har blant annet vært aksjonert på Kypros, Malta og i Italia. Dette er en vitenskapelig rapport som viser at det er et vesentlig problem.

Solbakken mener det i hovedsak er tre grunner til at fugler drepes ulovlig. Rekreasjon, troféjakt og mat.

– Flere steder er det tradisjon for å spise småfugler. Det har vi ikke Norge og derfor fremstår det nok litt rart.

Bieter fanget i nett

Bieter fanget i nett. Arten er hovedsakelig utbredt i Sør-Europa øst til Lilleasia, og overvintrer i Afrika sør for Sahara.

Foto: BirdLife Cyprus

Norge

John Atle Kålås er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har blant annet vært ansvarlig for ekspertgruppa som har gjort rødlistevurderinger for fuglearter. Han er usikker på hvilken betydning fangsten har for bokfink, munk og måltrost i Norge.

– Det vi vet om de tre artene er at de har hatt en god og stabil situasjon i Norge de siste ti årene. Bestanden av munk har økt, bokfinken er stabil, mens måltrosten er i vekst.

Han sier at fugler i Norge som holder til i norske skoger generelt har en god bestandsutvilking, mens fugler som holder til i jordbrukslandskap og i fjellet har tøffere tider.

– I fjellet er det litt ny karakter på situasjonen. Det kan ha med klima å gjøre. Det var sen vår i år og litt mer ekstremvær i hekkeperioden.