– 23. konsesjonsrunde er en jubelnyhet for Nordland

– Nordlendingene har ingen grunn til å være misfornøyd med utfallet av 23. konsesjonsrunde. Dette er en skikkelig jubeldag for Nordland og Nord-Norge, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.

Kjell Giæver

JUBLER: Leverandørnettverket Petro Arctic er lettet og optimistiske etter at det ble kjent at regjeringen åpner nye letearealer i nord. – En gledens dag, sier Kjell Giæver.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

Både NHO Nordland og fylkesrådet i Nordland er kritisk til at regjeringen ikke utlyste flere leteblokker utenfor Nordlandskysten i den 23. konsesjonsrunde. Det er det ingen grunn til, mener Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Artctic.

– I tillegg til de tre blokkene som er utlyst, har man utvidet et forhåndsdefinert område slik at man får tilgang til enda flere blokker mye raskere enn dersom man hadde fulgt den tradisjonelle framgangsmåten, sier Giæver.

– Nordland på oljekartet

Han mener at både leverandørindustrien og samfunnet for øvrig har grunn til å juble.

– Dette er en merkedag. 23. konsesjonsrunde vil virkelig sette Nordland på oljekartverket. Olje- og gassnæringen er Norges viktigste, og Nordland er allerede godt posisjonert. Vi vil ha oppdrag i mange tiår framover, sier Giæver.

– Men vil det være interesse for disse områdene med den lave oljeprisen og den marginale inntjeningen i oljenæringen i dag?

– Slik oljeprisen er nå er situasjonen krevende på norsk sokkel. Men alle prognoser tilsier at prisen på olje i løpet av ett til to år vil normalisere seg. Vi vil nå riser som vil gjøre norsk sokkel konkurransedyktig internasjonalt, sier han.

Tre i Norskehavet

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) utlyste tirsdag 23. konsesjonsrunde, og ga samtidig oljeindustrien tilgang til alle områdene den har bedt om. Dette skjer til tross advarsler fra både fagmiljø og miljøbevegelse.

Totalt blir det utlyst 57 av 61 blokker, 54 av dem ligger nord for polarsirkelen. De tre blokkene i Norskehavet som nå er utlyst ligger vest for Sandnessjøen, men langt unna de allerede igangsatte feltene Norne-Skarv og Aasta Hansteen.

Satsinga ble møtt med kritikk både fra fylkesråd for næring i Nordland Arve Knutsen (KrF) og NHO, som var skuffet over at bare tre nye leteblokker utenfor Nordland åpnet opp.

– Jeg hadde forventet et annet resultat, sier fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF).

NHO skuffet

Også NHO Nordland og regiondirektør Ivar Kristiansen er skuffet over regjeringen, selv om han er glad for satsingen i Barentshavet.

– For oss i Nordland er det viktig at vi får et mye større fokus på den framtidige aktiviteten i Norskehavet, sier den tidligere stortingsrepresentanten for Høyre.

NHO og Nordland fylkeskommune er skuffet over regjeringen.

Mens regjeringen i går åpnet over 50 leteblokker i Barentshavet, ble kun tre åpnet utenfor Nordland. Nå får regjeringen kritikk for å overse fylket.